„Pactului climatic de la Glasgow”, discutat la Chișinău

La Chișinău a fost organizată, astăzi, o masă rotundă cu referire la limitarea încălzirii globale și adaptarea la schimbările climatice în contextul prevederilor „Pactului climatic de la Glasgow”. Evenimentul a reunit reprezentanții instituțiilor de resort și ai mediul academic, pentru a discuta despre deciziile stabilite în cadrul Summit-ului privind schimbările climatice – COP26.

Participanții au realizat schimb de opinii cu privire la domeniile-cheie asupra cărora trebuie să se concentreze autoritățile naționale și comunitatea internațională, în lupta cu schimbările climatice. Totodată, au examinat efectul schimbărilor climatice asupra agriculturii și au pus în discuții potențiale soluții pentru asigurarea sustenabilității exploatațiilor agricole și pentru identificarea unor noi măsuri de adaptare a sectorului la schimbările climatice.

„Agricultura este un sector direct dependent de condițiile meteorologice și climatice. În ultimii ani, teritoriul țării noastre este afectat de fenomene asociate cu schimbările climatice. În acest context, măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice trebuie să devină o prioritate și trebuie integrate în documentele strategice. Astfel, vom putea reduce potențialele pagube, vom asigura sustenabilitatea sectorului agricol”, a subliniat ministrul Viorel GHERCIU.

Lucrările conferinței au continuat cu expunerea unor studii ale prof. Rattan Lal de la Universitatea de Stat din Ohio (SUA), Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020), prof. Boris Boincean, director interimar al ICCC „Selecția”, dr. hab. Vasile Botnari, precum și alți reprezentanți ai comunității academice. Cercetătorii au comunicat despre necesitatea menținerii sănătății solului pentru fortificarea serviciilor ecosistemice, despre măsurile optime pentru limitarea încălzirii globale și adaptarea la schimbările climatice cu asigurarea securității alimentare a țării, precum și despre oportunitățile de adaptare și dezvoltare a agriculturii în contextul schimbărilor climatice.

Reamintim că, în perioada 31 octombrie- 13 noiembrie curent, liderii mondiali s-au reunit la Glasgow, în Regatul Unit, cu ocazia Summitului ONU privind schimbările climatice – COP26, obiectivele căruia au fost: asumarea unor scopuri mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030; dezbaterea măsurilor de adaptare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice; sporirea finanțării acțiunilor climatice, în special pentru țările în curs de dezvoltare.

Distribuie