Parlamentul a adoptat în prima lectură Legea privind calitatea aerului atmosferic

Proiectul Legii privind calitatea aerului atmosferic a fost adoptat, joi, 18 martie 2021, în prima lectură, de Parlamentul Republicii Moldova.

În discursul său adresat parlamentarilor, Secretarul de Stat, Ghenadie IURCO, a accentuat că proiectul de lege prevede instituirea unui sistem integrat de management al calității aerului conform cerințelor Uniunii Europene, care va contribui la identificarea și punerea în aplicare a măsurilor eficiente de reducere a emisiilor la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului și să asigure furnizarea informațiilor cu privire Ia calitatea aerului atmosferic publicului, în regim on-line.

„Actualmente monitorizarea poluării aerului se realizează prin reţeaua de supraveghere constituită din 17 posturi de monitorizare staţionare, instalate în anii 1970-1978. unde se colectează probe de aer a 8 poluanți. Rezultatele probelor de aer colectate la posturile existente nu reflectă situaţia reală privind calitatea aerului, deoarece acestea se colectează doar de 3 ori pe zi în regim manual, astfel nefiind cunoscută situaţia calităţii aerului pe parcursul întregii zile, iar probele colectate fiind prelucrate abia în ziua următoare. Standardele UE stabilesc că monitoring-ul emisiilor în aerul atmosferic trebuie efectuat în mod continuu în baza staţiilor automate. Această cerinţă se bazează pe faptul că, în perioadele între orele de prelevare a probelor pot avea loc emisii semnificative de poluanţi în atmosferă care se dispersează repede şi nu pot fi monitorizate şi luate în calcul la evaluarea calității zilnice a aerului. În scopul executării monitoring-ului din orice parte a ţării trebuie utilizate staţii de monitorizare mobile, însă Republica Moldova nu deţine astfel de echipament. In lipsa unei astfel de staţii, nu este posibil într-un timp oportun să evalueze nivelul emisiilor de la sursă şi să ofere populaţiei în timp real informaţii privind calitatea aerului. Pentru implementarea cerinţelor directivelor UE, pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului atmosferic din Republica Moldova sunt necesare: -18 posturi de monitorizare fixe, – 1 staţie mobilă”, a comunicat Secretarul de Stat, Ghenadie IURCO, în ședința Parlamentului.

Potrivit oficialului, stațiile vor preleva probe pentru a analiza 16 poluanți, precum și indicatori meteo aşa ca temperatura, umiditatea, radiaţia, presiunea, precipitațiile, direcția vântului.

„Conform estimărilor efectuate de experţii Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei, crearea sistemului de monitoring al calităţii aerului prin procurarea şi instalarea a 18 staţii automate şi a 1 staţii mobile implică cheltuieli în sumă de 915 mii Euro. Sistemul de monitoring va fi creat eşalonat. Pentru prima etapă este necesară procurarea şi instalarea 1 staţii urbane, 1 staţii de trafic şi a 1 staţii mobile” a precizat Ghenadie IURCO.

Totodată, se planifică, ca cheltuielile de procurare a staţiilor, analizatorilor, laboratorului de referinţă şi calibrare şi a centrului de monitoring, să fie acoperite cu suportul partenerilor de dezvoltare, iar în acest sens MADRM colaborează cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei, Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, Agenţia de Dezvoltare Austriacă, Secretariatul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi în scopul identificării instituţiilor finanţatoare. Din partea Guvernului vor fi asigurare costurile pentru mentenanță şi deservire a echipamentului.

Notă: Elaborarea proiectului de Lege privind calitatea aerului atmosferic este fundamentată de necesitatea transpunerii la nivel naţional a Directivelor Europene incluse în Acordul de Asociere RM – UE, aducerea în concordanţă a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene şi realizarea angajamentelor asumate în cadrul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontalière pe distanţe lungi, ratificată de Republica Moldova.

Distribuie