Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale în anul 2022

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2022, elaborate în temeiul prevederilor Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 și în scopul oferii îndrumării în aplicarea dispoziţiilor legale plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat ce decurg din legile prenotate.

Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2022 sunt executorii pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale, structurile teritoriale ale acesteia şi plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Textul integral al documentului „Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2022″ poate fi accesat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale la rubrica Cadrul Juridic/Acte normative interne/Dispoziţii.

Distribuie