Partidele politice trebuie să prezinte, până pe 31 martie curent, rapoartele anuale privind gestiunea financiară pentru anul 2021

Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează partidele politice că acestea mai au la dispoziție 4 zile pentru a prezenta rapoartele anuale privind gestiunea financiară pentru anul 2021.

Raportul va fi prezentat Comisiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 294/2007 privind partidele politice și a Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea CEC nr. 4401/2015.

Raportarea va fi realizată atât în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie, conform modelelor de documente stabilite și aprobate în acest sens, care, ulterior, vor fi făcute publice pe pagina oficială a Comisiei  www.cec.md.

Totodată, partidele politice ale căror venituri sau cheltuieli anuale depășesc un milion de lei sunt obligate să efectueze auditul rapoartelor privind gestiunea financiară cel puțin o dată la 3 ani. Raportul de audit, împreună cu raportul anual privind gestiunea financiară a partidului politic, va fi expediat Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul în care partidul politic a beneficiat de alocații de la bugetul de stat – și Curții de Conturi.

CEC atrage atenția că neprezentarea raportului privind gestiunea financiară în termenul și formatul stabilit conform legii, inclusiv prezentarea unor date incomplete, constituie încălcare a prevederilor legale și este pasibilă de răspundere contravențională.

Distribuie