Patrimoniul public va fi comercializat după noi prevederi care vor elimina ratarea veniturilor în bugetul de stat

Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege care prevede modificarea unor acte normative, în scopul îmbunătățirii procesului de administrare și deetatizare a proprietății publice. În urma modificărilor adoptate la Legea nr.121/2007, vor fi concretizate procedurile de comercializare a întreprinderilor de stat/municipale, evitând astfel ratarea veniturilor în bugetul de stat în urma înstrăinării patrimoniului public. 

Proiectul legii prevede ca la momentul expunerii bunurilor întreprinderilor de stat/municipale spre privatizare să fie incluse în componența acestora și terenurile aferente, constituind în comun cu clădirile un complex patrimonial unic. În prezent, acest aspect lipsește, la licitații fiind expuse de cele mai multe ori doar bunurile imobile fără teren, aceasta determinând o valoare cu mult mai mică decât cea reală, iar în unele situații, lacuna dată permitea abuzarea și privatizarea cu prețuri reduse a unor complexe patriomoniale de valoare. Cu intrarea în vigoare a acestei legi, va fi posibil de privatizat doar complexul patriomonial în întregime la o valoare rezultată dintr-o expertiză efectuată în conformitate cu standardele internaționale de evaluare de către un evaluator independent, dar nu mai mică decât prețul determinat în corespundere cu Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului.  

De asemenea, sunt operate modificări privind reglementarea prețului inițial de vânzare a terenurilor libere de construcții, care trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea rezultată dintr-o expertiză efectuată după aceeași metodă ca și pentru complexul patrimonial unic, dar nu va fi mai mic decât prețul determinat în corespundere cu Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. Astfel, acesta va avea un preț de vânzare nu mai mic de 36 169,48 lei pentru un grad-hectar. În prezent, acesta este de 19 873,34 lei.

Menționăm că ultima indexare a tarifelor utilizate pentru calcularea prețului normativ al pământului a fost efectuată în 2009. Coeficientul de indexare se stabilește în funcție de rata inflației. Alte tarife au fost stabilite după cum urmează:

–          pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor cu destinație agricolă, loturilor de pământ de pe lângă casă şi loturilor pomicole – 1 130,31 lei (de la 621,05 lei anterior);

–          pentru înstrăinarea forțată a terenurilor agricole, loturilor de pământ de pe lângă casă şi loturilor pomicole – 2 260,59 (de la 1242,08 lei anterior);

–          pentru excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinație agricolă și ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol – 36 169,48 (de la19 873, 34 lei anterior). 

De asemenea, va fi îmbunătățit procesul de administrare corporativă a întreprinderilor de stat. În acest sens, reprezentanții unei singure autorități publice centrale de specialitate nu pot constitui majoritatea în componența consiliului de administrație/comisiei de cenzori al întreprinderii de stat. 

Pentru a intra în vigoare, proiectul urmează să fie votat în Parlament în două lecturi.

Distribuie