Pe 22 martie marcăm Ziua Mondială a Apei

Foto: madrm.gov.md

Anual, pe 22 martie, comunitatea internațională marchează Ziua Mondială a Apei. Evenimentul are scopul de a reliefa importanța apei în viața cotidiană, fiind atrasă atenția asupra problemei calității apei potabile  și crizei globale a apei. De asemenea, evenimentul contribuie la sensibilizarea și la obținerea suportului populației în realizarea managementului eficient al resurselor de apă.

Sloganul Zilei Mondiale a Apei din anul curent este: ,,Prețuirea apei” – generic ce are drept obiective stimularea dialogului societății civile privind rolul apei și promovarea valorii acesteia pentru componenta socială, culturală și de mediu, în special în contextul pandemiei COVID-19, când condițiile igienice și sanitare sunt esențiale.

Prin coordonarea eforturilor comune, de Ziua Mondială a Apei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului îndeamnă cetățenii să acorde atenție sporită protejării și conservării resurselor de apă și să contribuie periodic,  prin acțiuni de voluntariat, la curățarea sursele locale de apă și la utilizarea acesteia în mod responsabil.

 „Asigurarea cu apă este vitală pentru dezvoltarea economică, pentru sustenabilitatea mediului și incluziunea socială a Republicii Moldova, iar gestionarea adecvată și durabilă a resurselor de apă este una din prioritățile politicilor pe agenda de activitate a Guvernului. Prin proiectele de aprovizionare cu apă și sanitație, Guvernul Republicii Moldova încurajează participarea comunităților locale la îmbunătățirea gestionării apelor și salubrizării. În acest sens, țara noastră înregistrează progrese în domeniul gestionării resurselor de apă, precum și în armonizarea cadrului normativ cu Directivele Uniunii Europene, însă provocările din domeniu necesită o abordare complexă, responsabilitate și solidaritate”, a precizat ministrul Ion PERJU, în cadrul unei ședințe interne, cu referire la subiect.

Totodată, cadrul național de politici, Legea apelor nr. 272/2011, prevede că, unul din principiile de gestionare a resurselor de apă este principiul valorii economice a apei în sensul că valoarea economică a resurselor de apă şi a gestionării lor trebuie să fie recunoscută prin introducerea unor mecanisme de recuperare a costurilor de gestionare a resurselor de apă.

Conform statisticilor, umanitatea se confruntă cu o criză a apei la nivel global, întrucât în ultimul secol, utilizarea apei a crescut de peste două ori mai repede decât numărul populației, iar disponibilitatea apei este redusă temporar ca urmare a secetelor și drept consecință a cererii de apă pentru activitățile umane ce depășește resursele exploatabile. În context, comunitatea internațională își consolidează eforturile pentru realizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD): apă și canalizare pentru toți până în 2030.

Notă: Ziua Mondială a Apei a fost instituită în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, ce s-a desfășurat în decembrie 1992 și are obiectivul de a aduce în atenția opiniei publice problemele legate de necesitatea protecției apelor și importanța de a responsabiliza întreaga societate referitor la întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

Distribuie