Pe 29 iunie marcăm Ziua Internațională a Dunării

Anual, la 29 iunie, comunitatea europeană și statele riverane fluviului Dunărea, sărbătoresc Ziua Internațională a Dunării. Această zi marchează semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment ce a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia (Bulgaria).

Astăzi, MADRM a participat la un atelier internațional, cu ocazia Zilei Internaționale a Dunării. Evenimentul desfășurat on-line, a fost organizat cu suportul proiectului regional ,,Inițiativa pentru apă a Uniunii Europene Plus’’ (EUWI+), cu participarea reprezentanților Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), Ucraina, România, Republica Moldova.

Trialogul a vizat obiectivele de mediu privind îmbunătățirea gestionării durabile a resurselor de apă, accentul fiind pus pe managementul bazinului hidrografic transfrontalier Prut. Totodată, părțile au făcut schimb de experiență referitor la procesul de planificare și elaborare a Planului de gestionare a bazinului, precum și au discutat despre dificultățile întâmpinate în procesul de implementare a măsurilor stabilite.

În debutul evenimentului, Secretarul de Stat al MADRM Valentina ȚAPEȘ a menționat că: „Ziua Dunării este un prilej propice pentru a consolida cooperarea între guverne organizaţii neguvernamentale, instituţii de cercetare şi industrie. Totodată, Ziua Dunării este un prilej de a concentra atenţia opiniei publice asupra necesităţii protejării bazinului acestui fluviu şi de a evidenția responsabilitățile în vederea prevenirii poluării apelor cu substanţe periculoase mediului şi sănătăţii populaţiei. În context, informăm că, Republica Moldova este în proces de elaborare a ciclului II a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut-Marea Neagră, document ce va stabili măsuri pentru îmbunătățirea resursei de apă din bazin.”

În baza comunicărilor, participanții au convenit asupra necesității de coordonare activităților pentru asigurare gestionărea corespunzătoare a resurselor de apă ale bazinului.

În același timp, astăzi, cu ocazia celebrării Zilei internaționale a fluviului Dunărea, primăria s. Giurgiulești a deschis oficial Muzeul satului Giurgiulești denumit „Cultură și civilizație la Gura Dunării”.

Distribuie