Persoanele cu dizabilități din raioanele țării vor beneficia de compensații majorate de transport

Foto: msmps.gov.md

Compensația pentru serviciile de transport acordată persoanelor cu dizabilități din mun. Bălți și din raioane, va fi majorată etapizat începând cu anul viitor, astfel încât să atingă mărimea compensației de care beneficiază locuitorii din mun. Chișinău.

În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2016.

Majorarea compensației pentru serviciile de transport a persoanelor cu dizabilități din mun. Bălți și din raioane, se va efectua în trei etape, pe parcursul anilor 2021-2023. La prima etapă, de la 1 ianuarie 2021, va fi majorată compensația pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, iar ulterior, compensația pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate.

Astfel, compensația pentru serviciile de transport a persoanelor cu dizabilități severe şi copii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, din raioane, se va majora etapizat, de la 138 lei, la 360 lei, iar în municipiul Bălți, de la 270 lei, la 360 lei. Totodată, va crește compensația de transport pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate din raioane, de la 69 lei, la 180 lei, iar în municipiul Bălți, de la 135 lei, la 180 lei.

Conform calculelor estimative, pentru majorarea compensației pentru serviciile de transport, sunt necesare mijloace financiare suplimentare în sumă de circa 25 836,7 mii lei pentru anul 2021, circa 20 107,0 mii lei pentru anul 2022, și circa 20 107,0 mii lei, pentru anul 2023. În acest scop, au fost prevăzute mijloace financiare suplimentare în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023.

Menționăm că, de compensația pentru serviciile de transport, beneficiază în prezent circa 145600 de persoane cu dizabilități, inclusiv circa 15200 persoane cu dizabilități ale aparatului locomotor.

Distribuie