PIB-ul în trimestrul III 2020 a fost de 61.719 milioane de lei

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul III 2020, a însumat 61 719 mil. lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul III 2019, PIB a scăzut, în termeni reali, cu 9,7% pe seria brută și cu 11,5% pe seria ajustată sezonier. Față de trimestrul II 2020, PIB s-a diminuat cu 1,1% pe seria ajustată sezonier.

În ianuarie-septembrie 2020 PIB ascăzut față de ianuarie-septembrie 2019 cu 8,2%, pe seria brută.

PIB în trimestrul III 2020 (serie brută)

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 88,5% la formarea PIB, a contribuit la scăderea PIB cu 8,4%, volumul VAB fiind în descreștere cu 9,5% față de cel înregistrat în trimestrul III 2019 (vezi Tabelul A1 din anexă). La scăderea PIB în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019, au contribuit următoarele activități:

 • agricultura, silvicultura şi pescuitul (au contribuit cu -4,8% la scăderea PIB), cu o pondere de 14,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 32,2%;
 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit cu -2,8% la scăderea PIB), cu o pondere de 22,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 11,8%;
 • industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (au contribuit cu -0,7% la scăderea PIB), cu o pondere la formarea PIB de 12,4% și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 5,5%;
 • tranzacţiile imobiliare (au contribuit cu -0,4% la scăderea PIB), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 6,5%;
 • administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (au contribuit cu -0,3% la scăderea PIB) cu o pondere de 10,4% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 3,3%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (au contribuit cu -0,3% la scăderea PIB), cu o contribuție de 2,7% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 11,6%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 11,5% la formarea PIB, au contribuit la scăderea PIB cu 1,3%, volumul lor reducându-se cu 11,2%. Contribuții pozitive la evoluția PIB au avut:

 • construcțiile (au contribuit cu +0,7 la modificarea PIB), cu o pondere de 11,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,2%;
 • activitățile financiare și asigurările (au contribuit  cu +0,2% la modificarea PIB), cu o pondere de 3,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,8%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), scăderea PIB în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 s-a datorat, în principal:

 • consumului final (contribuind cu -6,0% la scăderea PIB), îndeosebi consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 8,0%, contribuind cu 76,3% la formarea  PIB;
 • exportului net de bunuri și servicii (au contribuit cu -1,2% la scăderea PIB), consecință a reducerii cu 8,5% a volumului importurilor de bunuri și servicii corelată cu o scădere mai accentuată a volumului exporturilor de bunuri și servicii (cu -20,6,%).

Contribuție pozitivă la evoluția PIB a avut-o formarea brută de capital fix (+1,9%), al cărei volum s-a majorat cu 6,7%, contribuind cu 30,9% la formarea PIB.

PIB în ianuarie-septembrie 2020 (serie brută)

În ianuarie-septembrie 2020 PIBa constituit 150 034 mil. lei, prețuri curente (de piața), în scădere (în termeni reali) cu 8,2% față de ianuarie-septembrie 2019.

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 87,4% la formarea PIB, a contribuit la scăderea PIB cu 6,7% în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019, volumul VAB fiind în descreștere cu 7,7% (vezi Tabelul A2 din anexă). La scăderea PIB au contribuit semnificativ următoarele activități economice:

 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit cu -2,4% la scăderea PIB), cu o pondere de 20,4% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 11,2%;
 • agricultura, silvicultura şi pescuitul (au contribuit cu -2,1% la scăderea PIB), cu o pondere de 8,7% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 23,6%;
 • industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare ( au contribuit cu -0,9% la scăderea PIB), cu o pondere de 14,0% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 6,3%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 12,6% la formarea PIB, au contribuit cu la scăderea PIB cu 1,6%, volumul lor reducându-se cu 12,0%.

Contribuții pozitive asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut:

 • construcțiile (au contribuit cu +0,2% la modificarea PIB), cu o pondere de 10,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 1,7%;
 • activitățile financiare și asigurările (au contribuit cu +0,1% la modificarea PIB) cu o pondere de 4,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 3,1%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizări PIB (vezi Tabelul A2 din anexă), scăderea s-a datorat, în principal:

 • consumului final (cu -7,7% la scăderea PIB), îndeosebi a consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 9,0%, contribuind cu -7,3% la diminuarea PIB;
 • formării brute de capital fix, al cărei volum s-a redus cu 0,8%, contribuind cu -0,2% la diminuarea PIB.

Exportul net a contribuit cu +1,3% la rata de modificare a PIB.

Distribuie