Planul calendaristic de pregătire a protecției civile pentru anul 2022, aprobat de executiv

Procesul de pregătire a protecției civile pentru anul 2022 va fi realizat în baza unui nou Plan calendaristic, aprobat astăzi de Executiv. Documentul stabilește măsurile de pregătire pentru un eventual pericol sau declanșarea situațiilor excepționale, instituțiile implicate în proces și termenele de desfășurare a activităților. 

Conform Planului, în vederea sporirii nivelului de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale, vor fi organizate exerciții practice privind lichidarea consecinţelor calamităților naturale. 

Totodată, documentul reglementează controalele în domeniul instruirii în protecţia civilă, pentru a fi evaluat nivelul de pregătire a unităților administrativ-teritoriale pentru acţiuni în caz de pericol sau declanșarea situaţiilor excepţionale.

De asemenea, proiectul prevede informarea populației despre regulile de comportare și principalele metodele de protecție în situații excepționale. Cetățenii vor avea posibilitatea să învețe metodele de acordare a primului ajutor medical, regulile de utilizare a mijloacelor individuale și colective de protecție.

Tot astăzi, Executivul a aprobat Planul de completare cu audienți a Centrului republican de instruire pentru anul 2022, prin care sunt stabilite categoriile și termenele pentru instruirea la protecţia civilă a persoanelor responsabile de organizarea măsurilor protecţiei civile în unităţile administrativ-teritoriale.

Distribuie