Politica de stat a RM în domeniul dezvoltării urbane, prezentată în cadrul unei conferințe internaționale

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu, a participat la conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: „Realizări, probleme și tendințe moderne în planificarea urbană în statele membre CSI”. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Baku, Republica Azerbaidjan.

În cadrul video-conferinței, Mihail Lupașcu a prezentat raportul – „Politica de stat a Republicii Moldova în domeniul dezvoltării urbane”, secretarul de stat a remarcat că, Ministerul Economiei și Infrastructurii este responsabil pentru elaborarea politicii statului în domeniul urbanismului, iar responsabilitatea pentru elaborarea și aprobarea documentației de urbanism revine autorităților publice locale: „Astfel, în scopul stabilirii unui cadrul legal unitar pentru urbanism și planificarea teritorială a fost elaborat proiectul Codului urbanismului şi construcţiilor. Acesta reflectă o structură națională unitară a normelor în domeniul urbanismului și construcției, care va elimina discrepanțele din acest domeniu”.

Mihail Lupașcu a menționat că, prin Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 06/03/2016, proiectul Codului a fost aprobat și transmis Parlamentului spre examinare și adoptare. La 3 martie 2017, proiectul documentului a fost adoptat în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul Codului stabileşte cadrul legal unitar pentru urbanism, planificarea teritorială, autorizarea şi executarea lucrărilor de proiectare şi de construcţii, asigurarea calităţii construcţiilor, a materialelor şi a produselor pentru construcţii, exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, secretarul de stat a afirmat că dezvoltarea orașelor și așezărilor umane este unul din obiectivele Agendei 2030, care evidențiază promovarea zonelor sigure și o abordare incluzivă, prosperă și inovatoare:„Principiul asigurării dezvoltării durabile a întregului sistem de așezări pe teritoriul Republicii Moldova este un criteriu unic de coordonare și necesită o atenție specială din partea statului pentru a dezvolta și promova o viziune conceptuală a dezvoltării locale în conformitate cu bunele practici europene”.

Menționăm că, la conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Realizări, probleme și tendințe moderne în planificarea urbană în statele membre CSI” au participat conducătorii ministerelor și autorităților administrației publice în domeniul construcțiilor din: Republica Kazahstan, Federația Rusă, Ucraina, Republica Azerbaidjan, Republica Armenia, Republica Belarus, Republica Tadjikistan, Republica Kirghiză, Republica Moldova, reprezentanți ai instituțiilor de proiectare, companiilor de construcții, organizațiilor necomerciale etc.

Distribuie