Precizări cu privire la modificările operate privind serviciul de îngrijire socială la domiciliu

Foto: msmps.gov.md

În contextul unor sesizări publice privind modificările operate la HG nr. 1034/2014,  cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale precizează următoarele:

Necesitatea operării modificărilor la Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate a fost condiționată de multiplele solicitări parvenite în cadrul ședințelor de lucru din partea Structurilor teritoriale de asistență socială, prestatorilor publici și privați, care întâmpinau dificultăți atât la etapa de evaluare a necesităților beneficiarilor cât și în procesul de prestare a serviciilor.

Astfel, prin proces participativ și transparent, modificările operate la regulamentul vizat, au fost discutate cu Structurile teritoriale de asistență socială și Uniunea Asociațiilor Obștești „Rețeaua organizațiilor necomerciale prestatoare de îngrijiri comunitare” care este constituită din 44 prestatori de servicii de îngrijire la domiciliu.

Cele mai importante modificări s-au axat pe descrierea tipurilor de servicii de îngrijire la domiciliu, ajustarea mecanismului managementului de caz (admiterea, evaluarea necesităților, planificarea, prestarea și monitorizarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu), precum și ajustarea fișei de evaluare a necesităților de îngrijire la domiciliu, luând în considerare particularitățile de vârstă ale beneficiarilor.

Concomitent, au fost îmbunătățite normele care facilitează accesul la servicii gratuite de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice, care au copii majori apți de muncă obligați conform legislației, să-i întrețină, dar care din anumite considerente justificate, nu-și pot realiza obligațiile. A fost exclusă prevederea în baza căreia persoana vârstnică nu beneficiază de dreptul la îngrijire gratuită doar din cauza suportului sporadic oferit din partea familiei extinse, prietenilor, rudelor, vecinilor.

Modificările operate oferă posibilitatea de a beneficia gratuit de acest serviciu, unui număr mai mare de persoane vârstnice, care au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu.

Totodată, au fost specificate și situațiile în care copii nu-și pot realiza obligațiile, cum ar fi: suferă de maladii incurabile în fază terminală, sunt privați de libertate conform hotărârii instanței de judecată, au ordonanță de protecție, satisfac serviciul militar. Mai mult ca atât, lipsa suportului efectiv din partea copiilor va fi posibil de confirmat de autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi, precum și de vecini sau organele de ordine publică.

Astfel, modificările operate asigură accederea mai multor persoane vârstnice, persoane cu dizabilități,  în serviciul de îngrijire socială la domiciliu, reglementând clar și actele care confirmă necesitatea suportului din partea lucrătorului social.

Accentuăm că, potrivit Codului familiei, copiii majori apţi de muncă sunt obligaţi să-şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă care necesită sprijin material.

Complimentar, informăm că serviciile de îngrijire la domiciliu contra plată, se implementează din anul 2014, de când a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1034 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate. Menționăm că, pe parcursul anului 2019 – 7 structuri teritoriale de asistență socială în calitate de prestatori de servicii publice (Anenii Noi, Călărași, Cimișlia, Drochia, Edineț, Fălești și Glodeni) au prestat servicii contra plată pentru cca 96 de persoane.

Adițional, subliniem că, potrivit punctului 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1034/2014, Metodologia de calcul al costului serviciilor de îngrijire socială la domiciliu se aprobă prin Hotărâre de Guvern. Metodologia vizată are drept scop stabilirea modalității de calculare a costului serviciului de îngrijire la domiciliu pentru a facilita contractarea serviciului dat de către autoritățile administrației publice de la prestatorii privați, planificarea mijloacelor financiare anuale necesare pentru acest serviciu, inclusiv prestarea serviciilor contra cost.

Distribuie