Precizări referitor la procesul de totalizare a rezultatelor turului II de scrutin prezidențial și prezentarea informațiilor

În conformitate cu prevederile Codului electoral, după expirarea timpului rezervat votării, rezultatul numărării voturilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toți membrii biroului electoral al secției de votare. Acesta se întocmește în mai multe exemplare, în prezența membrilor biroului, reprezentanților concurenților electorali și a altor persoane autorizate. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secției de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripție, un exemplar se afișează imediat la intrarea în secția de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmânează reprezentanților concurenților electorali și observatorilor.

Dată fiind utilizarea, în fiecare secție de votare, a sistemului informațional ce permite transmiterea online, în cel mai scurt timp a proceselor verbale către CEC, admitem că au putut fi comise unele erori de ordin tehnic produse de către operatorii SIAS “Alegeri”. Urmare verificării proceselor verbale transmise electronic prin SIAS “Alegeri” și contrapunerii cu documentele prezentate pe suport de hârtie, discrepanțele admise de către operatori la introducerea datelor în sistem sunt corectate.

CEC reiterează că datele făcute publice prin intermediul sistemului informațional poartă un caracter preliminar. Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție 48 de ore după închiderea secțiilor de votare pentru a prezenta Comisiei procesul –verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripție. Anume aceste documente electorale, potrivit Codului electoral, vor constitui temei juridic pentru totalizarea rezultatelor scrutinului prezidențial.

Distribuie