Precizările Ministerului Finanțelor referitor la completarea Legii privind controlul tutunului

Ministerul Finanțelor informează că, proiectul de lege privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2021 prevede completarea Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului, cu noțiunea țigară de foi (cigarillos). Modificările propuse au drept scop aducerea în concordanță a legislației naționale cu cea europeană.

Precizăm că, noțiunea din proiect este preluată și transpune noțiunea reglementată în Articolul 8 din Directiva 2007/74/CE a Consiliului European din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe.

Astfel, prin noțiunea respectivă țigările de foi reprezintă trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare.

Distribuie