Pregătirea instituţiilor de învăţământ general către noul an de studii – prioritate de bază a MECC

Pregătirea instituţiilor de învăţământ general către noul an de studii,implementarea Sistemului Informațional Catalog Electronic (SICE) și organizarea reuniunilor metodice republicane privind pregătirea procesului educațional în anul de studii 2021-2022 au fost principalele subiecte discutate în cadrul unei ședințe de lucru cu șefii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ), convocate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

În debutul ședinței, ministrul Lilia Pogolșa a menționat că în prezent una dintre prioritățile de bază ale MECC este pregătirea instituţiilor de învăţământ general către noul an de studii 2021-2022, asigurând utilizarea raţională şi eficientă a mijloacelor publice disponibile.

Astfel, ministrul a solicitat reprezentanților OLSDÎ ca în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor de învăţământ din teritoriile administrate să întreprindă acțiunile necesare, pentru ca la 1 septembrie 2021 toate şcolile din ţară să fie pregătite pentru demararea noului an școlar.

Prin urmare, crearea condiţiilor igieno-sanitare (apă, sanitaţie, asigurarea cu dezinfectaţi, săpun, detergenţi ş.a. rechizite igienice necesare pentru sănătate), în deosebi, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice a infecţiei cu virusul COVID-19; alimentaţia sănătoasă a elevilor, asigurarea cu manuale şi completarea fondului de carte al bibliotecilor şcolare, dotarea cabinetelor cu mobilier şi echipamente de laborator; crearea condiţiilor pentru incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale sunt sarcinile de bază pentru a fi finalizate.

Totodată, reprezentanții OLSDÎ au fost îndemnați să colaboreze cu Asociaţiile teritoriale medicale şi Centrele medicilor de familie în vederea monitorizării procesului de imunizare a personalului instituţiilor de învăţământ general din teritoriul administrat, în scopul profilaxiei şi prevenirii răspândirii infecţiei cu COVID-19.

Un alt subiect important discutat a fost organizarea reuniunilor metodice republicane privind organizarea procesului educațional în învățământul general în anul de studii 2021-2022 la toate nivelurile: instituţional, raional, republican.

În cadrul ședinței au mai fost discutate și următoarele subiecte: monitorizarea procesului de admitere în licee, anul de studii 2021-2022; rezultatele pilotării Catalogului electronic în instituţiile de învăţământ general din Moldova și implementarea acestuia în unele instituţiile de învăţământ general în noul an de studii; desfășurarea primei ore și activităților tematice în instituțiile de învățământ dedicate aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova; asigurarea didactică în învăţământul primar; demararea formării profesionale continue a cadrelor de conducere din instituţiile de învăţământ primar şi secundar privind implementarea Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor de conducere din învăţământul general.

Distribuie