Președinția anunță concurs de angajare pentru mai multe funcții vacante

Instituția prezidențială anunță concurs pentru ocuparea mai multor funcții vacante. Președinția își propune selectarea unor funcționari profesioniști și integri, care să se alăture echipei prezidențiale.

Candidații pot opta pentru șapte funcții vacante din cadrul Direcției petiții și audiență, Direcției generale administrare patrimoniu, Direcției informare și comunicare cu mass-media, Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, Secției protocol a Direcției relații externe și protocol, Secției e-administrare și securitate informațională.

Persoanele interesate vor depune un dosar care să conțină documentele specifice prevăzute pentru fiecare funcție. Detaliile despre condițiile de participare la concurs pot fi consultate pe site-ul Președinției: https://presedinte.md/rom/functii-vacante

Dosarele pot fi depuse până pe data de 16 februarie 2022 pe adresa o.lupoi@prm.md, prin poștă sau personal la Președinție: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 154. Pentru mai multe detalii despre concurs vă puteți adresa la numărul de telefon 022.265248.

Distribuie