Prim-miniștrii Moldovei, Georgiei și Ucrainei au adresat o scrisoare comună Comisiei Europene, vizavi de accesul la vaccin anti COVID-19

Cei trei înalți oficiali au remarcat că, la etapa actuală, vaccinarea rămâne a fi instrumentul-cheie pentru asigurarea sănătății populației și prevenirea recesiunilor economice, cauzate de restricții anti-pandemice. Salutând livrarea loturilor de vaccin prin intermediul platformei COVAX și canalele bilaterale, oficialii subliniază importanța posibilității procurărilor directe de la producător sau țările-partenere pentru asigurarea sustenabilității și eficienței procesului de vaccinare.

Astfel, remarcând evoluțiile pozitive care au loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește aprovizionarea cu stocuri de vaccin, Republica Moldova, Georgia și Ucraina au solicitat sprijinul Comisiei Europene în vederea includerii țărilor Parteneriatului Estic în Mecanismul UE de partajare a vaccinurilor.

De asemenea, a fost solicitată examinarea posibilității aplicării și în raport cu statele Parteneriatului Estic a mecanismelor de sprijin utilizate recent în cazul statelor din Balcanii Occidentali, ceea ce va permite asigurarea unei cantități suficiente de doze de vaccin în timp rezonabil.

Cele trei țări asociate au apreciat înalt solidaritatea demonstrată de UE cu țările din vecinătatea estică în cadrul abordării „Echipa Europa”, datorită căreia au fost livrate ajutoarele necesare pentru susținerea sistemelor de sănătate și oferite măsuri de sprijin economic.

Notă de context: Scrisoarea comună se încadrează în eforturile de intensificare a cooperării în domeniul integrării europene și Parteneriatului Estic între cele trei țări semnatare ale Acordurilor de Asociere și Uniunea Europeană.

Distribuie