„Prima Casă”: prin intermediul programului până în prezent au fost procurate 6459 locuințe

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 3,36 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,68 miliarde lei. Din numărul total al beneficiarilor, 4477 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat. 

Din cei 6459 de beneficiari, 4441 sunt familii, iar 2018 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,4 ani. Valoarea medie a locuințelor procurate constituie 621,21 mii lei iar suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,57 m.p. Din numărul total de locuințe procurate, 6039 sunt amplasate în zonele urbane, iar 420 – în zonele rurale. 5888 locuințe procurate sunt apartamente, iar 571 – case de locuit individuale.

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați pagina oficială a Programului www.primacasa.gov.md, sau să apelați la Info line: 022 22 60 65; 022 22 60 53.

Distribuie