Prin intermediul programului ”Prima Casă” au fost procurate 5665 locuințe

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,87  miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,43 miliarde lei. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 44,1 milioane lei.

Din numărul total al beneficiarilor, 1015 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 2447 – în cadrul programului Prima Casă 3, 816 – în cadrul programului Prima Casă 4, iar 16 – în cadrul programului Prima Casă 5.

Din 5665 beneficiari, 3893 sunt familii, iar 1772 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,4 ani. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 607,67 mii lei. Din numărul total de locuințe procurate, 5295 sunt amplasate în zonele urbane, iar 370 – în zonele rurale. 5179 locuințe procurate sunt apartamente, iar 486 – case de locuit individuale.

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați pagina oficială a Programului www.primacasa.gov.md, sau să apelați la Info line: 022 22 60 65; 022 22 60 53.

Distribuie