Prioritățile 2021 pentru cultură, tineret și sport au fost discutate într-o ședință

Foto: mecc.gov.md

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a prezidat prima ședință a Consiliul sectorial în domeniul asistenței externe în cultură, tineret și sport. Principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor au fost intensificarea cooperării cu partenerii de dezvoltare și prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pe termen mediu în domeniile cultură, tineret și sport.

În debutul ședinței, ministrul Lilia Pogolșa a subliniat că în scopul dezvoltării unui dialog eficient și conjugării eforturilor naționale și celor a donatorilor externi pentru dezvoltarea sectoarelor cultură, tineret și sport, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a instituit Consiliul sectorial în domeniul asistenței externe. „Anul 2020 a fost marcat de o modificare radicală a priorităților naționale, dar și a scos în evidență  necesitatea stringentă de modificare a abordării din partea autorităților publice naționale. În acest sens, dezvoltarea unor documente de planificare strategică națională reprezintă o oportunitate și o prioritate pentru minister pentru a dezvolta mecanisme sustenabile de intervenție din partea statului, în special în perioade de criză. În aceeași ordine de idei, dezvoltarea infrastructurii din domeniul sportului, rețelei Centrelor de tineret sau a obiectivelor de cultură continuă să reprezinte o prioritate pe termen lung pentru minister, la fel cum reprezintă o prioritate și resursele umane din domeniu, or  infrastructura fără capacitatea necesară de a gestiona și dezvolta sectoarele culturii, tineretului sau sportului nu este suficientă”, a afirmat oficialul.

În context, reprezentanții direcției patrimoniu cultural, direcției tineret și direcției sport au enunțat prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniile cultură, tineret și sport pe termen mediu.

Astfel, în domeniul culturii prioritățile pentru anul 2021 sunt: elaborarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu „Cultura 2030”; perfectarea cadrului normativ în domeniul circulației patrimoniului cultural mobil; continuarea proiectelor de restaurare și conservare, finanțate de la bugetul de stat și cu sprijinul financiar al donatorilor externi; digitalizarea patrimoniului cultural; inventarierea patrimoniului construit; susținerea mobilității artistice; organizarea proiectelor expoziționale; promovarea elementelor de  patrimoniul cultural pentru includere în Listele UNESCO etc.

În domeniul sport: elaborarea Strategiei de dezvoltare a sportului 2030; dotarea Centrului sportiv pentru pregătirea loturilor naționale cu echipament medical și de recuperare;procurarea mijloacelor de transport pentru școli sportive; renovarea/reconstrucția infrastructurii sportive; promovarea sportului de masă etc.

În domeniul tineret: dezvoltarea și perfecționarea cadrului normativ ce reglementează activitatea de tineret; consolidarea cooperării cu structurile asociative de tineret naționale și internaționale; dezvoltarea Rețelei Centrelor de Tineret și diversificarea serviciilor prestate la nivel local; consolidarea capacităților instituționale a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret etc.

La rândul lor, reprezentanții partenerilor de dezvoltare și-au exprimat intenția de a susține în continuare dezvoltarea domeniilor culturii, tineretului și sportului prin proiecte și programe comune menite să dezvolte capacitățile instituționale naționale pentru a putea răspunde nevoilor proprii de dezvoltare.

Menționăm că Consiliul sectorial în domeniul asistenței externe pentru sectoarele cultură, tineret și sport a fost constituit prin ordinul Ministrului  Educației, Culturii și Cercetării nr. 226/2021.

Distribuie