Prioritățile în domeniul educației pentru anul 2021

Membrii Consiliului Sectorial în domeniul asistenței externe în educație s-au întrunit astăzi, 25 februarie, în ședință pentru a discuta prioritățile sectorului pentru anul 2021 și pe termen mediu. 

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat sistemului educațional național. „Implicarea promptă, profesionistă, cu multă deschidere de care ați dat dovadă pentru a răspunde la cele mai stringente nevoi ale  sistemului educațional în perioada pandemiei, merită cea mai înaltă apreciere, fie că a fost vorba de donații de tehnică de calcul sau suport în elaborarea documentelor de politici,  asistență pentru copiii și familiile defavorizate sau consultanță și ghidare pentru redeschiderea în siguranță a școlilor, formarea cadrelor didactice și, nu în ultimul rând  suport psihologic pentru elevi, pedagogi și părinți”, a menționat oficialul.

În context, ministrul Lilia Pogolșa a enunțat prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2021 și pe termen mediu. Printre principalele priorități în activitatea Ministerului au fost menționate:  digitalizarea instituțiilor de învățământ; creșterea capacităților digitale ale cadrelor didactice; fortificarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ de toate nivelurile din țară și asigurarea condițiilor necesare pentru construirea unui eco-sistem educațional prietenos copiilor și studenților; elaborarea/revizuirea documentelor de politici etc.

În cadrul evenimentului, Ministrul Lilia Pogolșa a informat despre elaborarea „Strategiei Educație – 2030”, subliniind că  pilonii de bază pe care se elaborează noua Strategie sunt: acces echitabil, calitate, relevanța studiilor, digitalizarea sistemului de educație, educație inclusivă, promovarea dimensiunii de gen, asigurarea rezilienței sistemului educațional la condițiile impuse de Pandemie, dar și în general pentru diverse situații critice care ar putea interveni.

Reprezentanții partenerilor de dezvoltare au mulțumit echipei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru prezentarea complexă a priorităților, exprimându-și în continuare intenția de a susține sistemul educațional din Republica Moldova.

Subliniem că din Consiliul Sectorial în domeniul asistenței externe în educație fac parte reprezentanți ai Delegației Comisiei Europene la Chișinău, Băncii Mondiale în Moldova, USAID Moldova, Agenției Internaționale de Cooperare a Germaniei, Biroului de Cooperare al Elveției, Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein, UNFPA Moldova, Agenției Universitare a Francofoniei în Moldova, Fundației Soros, LUMOS Moldova, Agenției de Dezvoltare Austriacă, UNICEF Moldova ș.a.

Distribuie