Prioritățile MADRM privind asistența financiară în următorii șapte ani

Foto: madr.gov.md

Conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a participat la o ședință online cu Misiunea Uniunii Europene, în care s-a discutat despre asistența financiară pentru Republica Moldova în următorii șapte ani.

Dialogul  s-a axat pe Planul Indicativ Multianual 2021 – 2027, ce urmează a fi elaborat de Uniunea Europeană și va prezenta domeniile prioritare ale Republicii Moldova. De asemenea, Planul va reflecta asistența financiară prevăzută pentru țara noastră în perioada vizată, în vederea realizării obiectivelor.

În contextul principalului subiect discutat, MADRM a prezentat prioritățile sectoriale, ce vor fi selectate pentru a fi incluse în Planul Indicativ Multianual și vor beneficia de asistență financiară din partea Uniunii Europene.

Reprezentanții MADRM au subliniat că instituția urmărește în mod prioritar modernizarea domeniului agricol și dezvoltarea rurală, prin dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată, sporirea potențialului de export, reducerea vulnerabilității sectorului agricol la pericolele climatice și promovarea agriculturii ecologice. Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, la fel, se regăsește pe agenda MADRM, fiind incluse diversificarea activităților economice în mediul rural. În vederea extinderii cooperării cu grupurile de acțiuni locală, a fost evidențiată și intenția de a consolida abordarea LEADER.

În domeniul protecției mediului, exponenții MADRM au relatat că eforturile sunt consolidate pentru finalizarea reformei instituționale din sector, în vederea organizării unei administrații eficiente, care să-și assume responsabilitatea de a implementa și aplica acquis-ului comunitar. În scopul atingerii obiectivelor Acordului Verde European, Republica Moldova va continua cooperarea cu instituțiile UE în procesul de aplicare a principiilor economiei circulare, în consolidarea managementului resurselor de apă ale țării noastre, crearea centrelor de monitorizare a calității apei  și consolidarea capacităților instituționale.

În sectorul de dezvoltare regională, oficialii MADRM au reliefat că va fi elaborată o nouă Strategie de Dezvoltare Regională pentru perioada 2021-2027, document focusat pe patru piloni: competitivitatea regiunilor de dezvoltare; dezvoltarea urbană; aprovizionare cu apă și canalizare; cooperarea transfrontalieră. Dezvoltarea parcurilor industriale, consolidarea potențialului orașelor – poli de creștere , crearea unor noi locuri de muncă, sporirea atractivității regiunilor, schimbul de experiență și de bune practici dintre Republica Moldova și regiunile participante din statele membre ale UE, constituie obiectivele esențiale ce vor fi incluse în documentele de dezvoltare strategică.

Notă: În vederea realizării Planului Indicativ Multianual 2021 – 2027 pentru Republica Moldova, Misiunea Uniunii Europene urmează să discute cu echipele de conducere a patru ministere, instituțiile de resort și reprezentanții societății civile.

Distribuie