Produse alimentare cu termenul expirat, depistate de inspectorii ANSA la ultimele controale

Redactor: Diana Enache

334 de controale oficiale ale inspectorilor Subdiviziunilor Teritoriale și Municipale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au scos în depistat în vitrine produse cu termenul de valabilitate expirat. În urma acestor controale, au fost emise 41 de prescripții și au fost întocmite 6 procese-verbale. Verificările s-au desfășurat în perioada 21-26 august curent.

În total au fost verificate 109 unităţi de comerţ, 17 unități de alimentație publică, 178 de unități de învățămân, 20 de școli primare și grădinițe, 8 instituții de educație timpurie, și 2 pieţe agroalimentare. În rezultatul controalelor oficiale au fost emise 41 de prescripţii și au fost întocmite 6 procese-verbale cu privire la contravenţie.

Printre neconformităţile depistate sunt: comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat; marcarea necorespunzătoare; lipsa programului de igienizare; lipsa registrului de reclamaţii; neafişarea la loc vizibil a informaţiei pentru consumatori; neprezentarea buletinelor de analiză la apa potabilă; meniurile –model nu sunt coordonate cu CSP; lipsa contractului cu un laborator acreditat pentru efectuarea încercărilor de laborator la produsele finite și pentru lavaje de sanitație; lipsa autorizației pentru transport; lipsa registrelor pentru evidenţa acţiunilor şi rezultatelor DDD;lipsa controlului medical şi instruirii igienice a personalului angajat; numărul insuficient de conteinere pentru deşeuri, palete.

În rezultatul controalelor au fost retrase din comerţ şi nimicite 11,6 kg produse de origine animală şi 5,6 kg de produse non-animale.

Distribuie