Program de Investiții pentru transport public ecologic

Foto: madrm.gov.md

Un nou proiect va fi implementat în Republica Moldova în domeniul investițiilor publice verzi și transportuluipublic ecologic. A avut loc evenimentul de lansare a proiectului „Facilitarea investițiilor publice verzi în Moldova: Implementarea Programului pentru Transport Public Curat”, finanțat în cadrul programului Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment).  

Proiectul  este axat pe susținerea implementării serviciilor moderne conexe transportului public, prin utilizarea combustibililor curați (gaz natural comprimat și gaz petrolier lichefiat) și a energiei generate de resurse regenerabile. Astfel, vor fi reduse emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului în centrele urbane din țara noastră.

În cadrul evenimentului, Secretarul de Stat al MADRM Dorin ANDROS a apreciat înalt contribuția instituțiilor europene, partenerilor de dezvoltare și donatorilor, declarând că proiectul vizat va asigura atingerea obiectivelor de schimbări climatice și mediu.

„Relansarea discuțiilor în domeniul investițiilor publice verzi și transportului public ecologic şi curat, este condiționată de provocările de mediu, economice şi sociale cu care ne confruntăm și are rolul de a completa eforturile Guvernului Republicii Moldova, în promovarea atragerii investițiilor verzi în sectoarele cheie ale economiei. Investițiile verzi creează oportunități de dezvoltare a unor activități economice care să utilizeze durabil resurselor naturale și să contribuie la reducerea efectelor negative asupra mediului. Emisiile de la transport au cel mare impact asupra calității aerului în orașele mari, iar parcul transportului public din Republica Moldova este învechit, poluant și neprofitabil. Vârsta medie a mijloacelor de transport în capitală este de circa 15-20 de ani, 2/3 din mijloacele de transport vechi sunt de tip diesel – ceea ce în țările Uniunii Europene deja este interzis și scoase din uz. Reamintim că aspirațiile Republicii Moldova sunt de a implementa obiectivele Pactului Verde European, ce prevăd promovarea valorilor dezvoltării economice în armonie cu mediul, a principiilor verzi în toate sectoarele, a transportului public durabil și a economiei circulare”, a menționat oficialul.

Implementarea Programului pentru Transport Public Curat  include două etape: prima etapă (pilot) este prevăzută pentru mun. Chișinău și Bălți, cu un buget de circa 19, 1 milioane USD. Etapa pilot prevede înlocuirea a 77 de unități de transport vechi (62 de troleibuze și 15 microbuze).

Pentru etapa a doua se examinează derularea a două scenarii. În primul scenariu se analizează oferirea a 735 vehicule urbane și suburane noi, cu o valoare de circa 150 milioane US,  iar în scenariul doi  sunt studiate posibilitățile de oferire a circa 2500 vehicule urbane, suburban și inter-urbane, cu un cost investițional de aproximativ 500 milioane USD.

Notă: Programul pentru Transport Public Curat va fi implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și Ministerul Economiei şi Infrastructurii, cu susținerea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică  (OCDE). Activitatea este finanțată în cadrul programului Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment). Sub conducerea generală a Comisiei Europene, partenerii de implementare – OCDE, CEE ONU, Programul ONU pentru Mediu (UN Environment), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Banca Mondială – se bazează pe realizările importante a programelor anterioare de cooperare. 

Distribuie