Programul de lucrări statistice pentru anul 2022, aprobat de executiv

Informațiile statistice oficiale vor fi colectate în baza unui nou Program, aprobat astăzi de Executiv. Documentul are drept scop asigurarea autorităților publice centrale și locale, mass-mediei, instituțiilor academice, organizațiilor internaționale, precum și a altor utilizatori, cu date statistice relevante din domeniul economic, social, demografic și de mediu. 

Astfel, cercetările statistice vor fi realizate în industrie și energetică, agricultură, comerțul exterior și interior, turism, antreprenoriat, justiție și piața muncii. De asemenea, va fi elaborată statistica prețurilor, a demografiei și a nivelului de trai al populației. 

Programul aprobat cuprinde lista cercetărilor statistice și a altor lucrări care urmează a fi realizate de Biroul Național de Statistică (BNS) pe parcursul anului 2022. Totodată, sunt indicate termenele de realizare a sarcinilor, dar și autoritățile care vor furniza către BNS informația necesară pentru elaborarea și diseminarea statisticilor oficiale.

Drept rezultat, informațiile statistice de calitate vor fi utilizate pentru elaborarea politicilor de dezvoltare economică și socială, creșterea gradului de acoperire a cerințelor utilizatorilor de date statistice pe plan național, precum și informarea utilizatorilor externi despre Republica Moldova.

Distribuie