Proiectul UE Twinning a fost finalizat

Foto: mecc.gov.md

Proiectul Twinning al Uniunii Europene „Îmbunătățirea calității și eficacității sistemului de educație și formare profesională” desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost finalizat. La evenimentul de încheiere, desfășurat sub genericul ”Salt în viitor – educația și dezvoltarea competențelor reacordate la cerințele pieței muncii” au fost prezenți partenerii de dialog social în domeniul formării profesionale, precum și partenerii externi din Finlanda, Lituania, Estonia, care au oferit suport pentru modernizarea învățământului profesional tehnic.

Secretarul de stat în domeniul Educație Natalia Grîu a mulțumit partenerilor externi pentru suportul acordat sistemului de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, menționând importanța crucială a dezvoltării culturii calității și ajustării la cerințele pieței muncii a sistemului de formare profesională.

Participanții la discuții au trasat principalele realizări ale Proiectului Twinning pe componentele ce țin de consolidarea capacităților Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare; susținerea implementării Cadrului Național al Calificărilor; dezvoltarea sistemului de  învățare pe tot parcursul vieții; sprijinirea cadrelor didactice din cadrul Centrelor de Excelență.

În cadrul proiectului Twinning au fost implementate mai multe activități ce au vizat consolidarea capacităților de cooperare dintre furnizorii de formare profesională și agenții economici, prin organizarea campaniilor de promovare a sistemului IPT, programelor de schimb dintre cadrele didactice și reprezentanții pieței muncii, inclusiv instruiri pentru cadrele didactice la locul de muncă etc.

O componentă importantă a proiectului a constituit susținerea digitalizării învățământului profesional tehnic. Astfel direcțiile ce țin de modernizarea IPT rămân a fi: continuarea procesului de digitalizare, racordarea sistemului de asigurare a calității la standardele europene, ajustarea sistemului de formare profesională la cerințele pieței muncii.

Reprezentanta Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova Magdalena Mueller-Uri, a reiterat prioritățile ce țin de susținerea dezvoltării învățământului profesional tehnic din partea Uniunii Europene.

”Prin reformele susținute de către partenerii europeni de-a lungul anilor, învățământul profesional tehnic a obținut plus valoare la nivelul dezvoltării calității” a menționat șeful Direcției Învățământ Profesional Tehnic Silviu Gîncu.

Menționăm că Proiectul Twinning „Sporirea calității și eficienței învățământului profesional tehnic în Republica Moldova” a fost implementat în perioada 2019-2021 cu suportul unui consorțiu (Omnia, Autoritatea Comună în domeniul Educației în Regiunea Espoo din Finlanda;  Fundația Innove, Estonia; MOSTA, Centrul de analiză și monitorizare în domeniul Cercetării și Învățământului Superior din Lituania) având un buget de 1.3 mln euro.  

Distribuie