Promovarea investițiilor verzi în Republica Moldova

Astăzi a luat start Atelierul de instruire, care are scopul de a realiza unul din obiectivele de bază a proiectului privind Facilitarea investiţiilor publice verzi în Moldova: Implementarea Programului pentru Transport Public Curat, implementat de OECD în parteneriat cu Ministerul Mediului în cadrul proiectului Uniunea Europeană pentru Mediu/EU4Environment.

Atelierul de instruire de două zile privind gestionarea programelor de mediu are drept scop transferul de abilități practice și cunoștințe către experții din administrația publică privind gestionarea investiţiilor publice verzi, în pregătirea, managementul și monitorizarea de astfel de programe, managementul ciclului de proiect și selectarea proiectelor pentru co-finanțare.

Proiectul EU4Environment ”Facilitarea investiţiilor publice verzi în Moldova: implementarea Programului pentru Transport Public Curat” își propune să demonstreze modul de utilizare a fondurilor publice limitate pentru a stimula sectorul privat să investească în proiecte curate și importante din punct de vedere social. Proiectul este implementat în 2021 în cooperare cu Ministerul Mediului din Republica Moldova și este continuarea asistenței tehnice oferite în perioada 2017-2018 în pregătirea Programului pentru TPC.

Principalul obiectiv al asistenței date este creşterea capacităților autorităţilor publice locale din Moldova de a implementa Programul pentru TPC și, mai important decât atât, de a implementa investiții publice similare în viitor (cu accent pe o mobilitate mai puțin poluantă, dar și alte aspecte de mediu). Programe similare de cheltuieli publice verzi pot contribui la alocarea de resurse financiare din bugetul național, dar și stimularea de finanțări internaționale și a investițiilor private în tehnologii și echipamente mai curate și mai prietenoase mediului.

“Implementarea proiectului și asigurarea continuității acțiunilor în domeniul investițiilor publice verzi și transportului public ecologic, vine în completarea eforturilor Guvernului de a promova atragerea investițiilor verzi în sectoarele cheie ale economiei, cum sunt industria, transporturile, energetica, agricultura, construcțiile. Investițiile verzi creează oportunități de dezvoltare a unor activități economice care să utilizeze durabil resursele naturale (apă, energia, materiale) și să contribuie la reducerea efectelor negative ale acestor activităţi asupra mediului. Astfel, investițiile verzi pot sprijini eforturile noastre în direcția unei utilizări mai eficiente a resurselor și a unei creșteri economice verzi.” – a menționat Doamna Iordanca-Rodica IORDANOV, Secretar de stat, Ministerul Mediului, Punct Național de Contact EU4Environment.

Ca sector, în care se simte stringent necesitatea investițiilor verzi, transportul public a fost ales nu întâmplător. Parcul transportului public în Moldova este invechit, în special cel de autobuse, nu este economic avantajos și este poluant din punct de vedere a mediului și sănătății. Vârsta medie a mijloacelor de transport în capitală este de circa 15-20 de ani, 2/3 din mijloacele de transport vechi, dar acum și cele noi recent procurate – sunt de tip diesel – ceea ce în țările UE deja este restricționat și treptat se scoate din uz.

Programele de stat în domeniul mediului prevăd, că pentru reducerea poluării aerului cu cel puțin 30% în următorii 10 ani prin dezvoltarea transportului durabil, trebuie întreprinse acțiuni  de promovarea eliminării treptate a transportului vechi prin dezvoltarea și implementarea unui program de stat în colaborare cu administrația publică și companiile private, modernizarea transportului public vechi prin substituirea acestuia cu mijloace de transport ecologic (electric).

Aceeași abordare reise și din aspirațiile Republicii Moldova de a integra și implementa obiectivele Pactului Verde European în țara noastră, pentru promovarea valorilor dezvoltării economice în armonie cu mediul, promovarea principiilor verzi în toate sectoarele, a transportului public durabil şi a economiei circulare, care trebuie să devină o realitate în scopul protecției mediului, reducerii impactului poluării asupra sănățății şi prevenirii schimbărilor climatice.

Ministerul Mediului va susține și încuraja alocarea investițiilor verzi în transport și toate sectoarele relevante. Pentru aceasta, atelierul de astăzi vine cu aspecte practice de întărire a capacităților guvernului și va facilita dialogul viitor cu potențialii finanțatori și beneficiari.

Notă: Proiectul „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) urmărește scopul de a susține cele șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina să-și păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor din punct de vedere al mediului prin susținerea acțiunilor legate de mediu, demonstrând și deblocând oportunitățile pentru creșterea mai verde și stabilind mecanisme pentru gestionarea mai bună a riscurilor și a impacturilor asupra mediului.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de cinci organizații partenere: OCDE, CEE ONU, Programul ONU pentru Mediu (UN Environment), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Banca Mondială, cu un buget de aproximativ 20 mln EUR. Perioada de implementare a proiectului este 2019-2022.

Distribuie