Provocările din domeniul culturii – discutate în cadrul unei ședințe cu șefii de la cultură din raioane

Foto: mecc.gov.md

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a prezidat o ședință de lucru la care au participat secretarul de stat Ivan Gheorghiu, reprezentanții Direcției Arte și Industrii Creative și șefii direcțiilor/secțiilor raionale din domeniul culturii.

În cadrul ședinței participanții au abordat subiecte ce țin de activitatea instituțiilor de învățământ artistic și necesitatea elaborării curricula pentru învățământul extrașcolar; organizarea cursurilor de formări continuă pentru cadrele didactice din domeniu; salarizarea angajaților din domeniul culturii; procesul de organizare/reorganizare a direcțiilor/secțiilor cultură; reanimarea caselor de cultură și a bibliotecilor; situația din domeniul culturii în contextul pandemiei virusului COVID-19, precum și despre modalitatea de organizare a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor-2021”.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a salutat deschiderea reprezentanților direcțiilor/secțiilor cultură de a participa la discuții și a subliniat importanța unei conlucrări eficiente dintre Autoritățile Publice Locale de nivelul I și II în scopul promovării valorilor culturale la nivel local.

La rândul lor, șefii direcțiilor/secțiilor raionale din domeniul culturii au apreciat suportul metodologic oferit de reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în procesul implementării politicilor culturale la nivel local.

La final, participanții la ședință au convenit asupra organizării unei întruniri online cu participarea reprezentanților Autorităților Publice Locale de nivelul I.

Distribuie