Raportul Național de Implementare a Prevederilor Convenției Aarhus în domeniul mediului va fi elaborat

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază procesul de elaborare a Raportului Național de Implementare a Prevederilor Convenției Aarhus, în contextul demarării celui de-al VI-lea ciclu de Raportare de către Părți a prevederilor Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, semnată 25 iunie 1998, în Danemarca. Documentul va conține progresele realizate, tendințele, provocările și soluțiile în domeniul protecției mediului.

MADRM invită autoritățile administrației publice centrale și subdiviziunile structurale, autoritățile publice locale, instituțiile științifice și de cercetare, mediul de afaceri și organizațiile obștești să ofere informațiile disponibile privind respectarea angajamentelor referitoare la asigurarea accesului la informații publice, inclusiv organizațiile internaționale, regionale și neguvernamentale angajate în programe ce oferă sprijin în punerea în aplicare a Convenției, să prezenta date privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute. 

În conformitate cu deciziile adoptate la cea de-a IV-a reuniune a  Părților, a fost aprobat  formatul de raportare, ce poate fi consultat la adresa: https://unece.org/environment-policypublic-participation/reporting-mechanism.

Părțile interesate vor transmite comentarii și informații în urmatoarele 30 de zile la adresa poștală a MADRM (MD-2005, Chișinău, str. C. Tănase, 9), inclusiv la adresa persoanei de contact. Informațiile pot fi elaborate în baza întrebărilor formulate în Ghidul privind cerințele de raportare (inclus în anexe).

Notă: Persoana de contact pentru eventuale clarificări și responsabilă de recepționarea, prelucrarea informațiilor și elaborarea conceptului Raportului Național din cadrul MADRM este Dumitru GORELCO, Punct Focal Național la Convenția Aarhus; tel. (022) 204511; e-mail: dumitru.gorelco@madrm.gov.md Raportul Național de Implementare a Prevederilor Convenției Aarhus va fi prezentat la următoarea sesiune a reuniunii Părților, ce se va desfășura în perioada 18-21 octombrie 2021.

Distribuie