Reacția Guvernului cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”

Urmare a informațiilor publicate de unele surse mass-media referitor la privatizarea/înstrăinarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” (PILG), Guvernul vine cu următoarele precizări.

Activitatea economică în cadrul PILG este reglementată de Legea nr.7/2005 pentru probarea Acordului de investiții „Cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, Legea nr.8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și Hotărârea Guvernului nr.721/2005 cu privire la activitatea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”.

Acordul de Investiții „Cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiuleşti” a fost încheiat la 24 decembrie 2004 între Guvernul Republicii Moldova și investitorii „AZPETROL” SRL (în prezent – „Bemol Retail” SRL ), „AZERTRANS” SRL (în prezent – „Danube Logistics” SRL), „AZPETROL REFINERY” SRL (în prezent –  Bemol Refinery SRL).

Conform Legii nr.8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, pe teritoriul portului a fost întemeiată zona economică liberă – Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (PILG) pe un termen de 25 de ani, în scopul accelerării dezvoltării economice a zonei de Sud a Republicii Moldova, asigurării securității energetice şi securității transporturilor țării, precum şi dezvoltării comerțului internațional. PILG este parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, separată din punct de vedere economic, în care se aplică  legislația Republicii Moldova. Accesul pe teritoriul Portului International este reglementat de regulamentul aprobat de Guvern. Funcția de administrare operațională a activității zonei economice libere Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (PILG)  i-a revenit „Danube Logistics” SRL, entitate juridică înregistrată în Republica Moldova.

Guvernul îndeplinește obligațiunile prevăzute în Acordul de Investiții păstrându-și integritatea instituțională, asigurând în mod transparent funcționalitatea legii și a instituțiilor statului în respectarea principiilor legale.

În contextul celor sus menționate, Guvernul va păstra poziția echidistantă față de părțile semnatare ale Acordului de Investiții și îndeamnă toate părțile aflate în litigiile legate de Portul Internațional Liber „Giurgiulești” să își soluționeze diferendele în conformitate cu dreptul pertinent în instanțele judecătorești competente.

Distribuie