Reacția MEI la informațiile apărute în presă privind privatizarea Portului Internațional „Giurgiulești”

Urmare a informațiilor publicate de unele surse mass-media referitor la privatizarea/înstrăinarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” (PILG), Ministerul vine cu următoarele precizări.

Activitatea economică în cadrul PILG este reglementată de Legea nr.7/2005 pentru aprobarea Acordului de investiții ”Cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, Legea nr.8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și Hotărîrea Guvernului nr.721/2005 cu privire la activitatea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”.

Acordul de Investiții „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”” a fost încheiat la 24 decembrie 2004 între Guvernul Republicii Moldova și investitorii „AZPETROL”SRL (în prezent – „Bemol Retail” SRL ), „AZERTRANS”SRL (în prezent – „Danube Logistics” SRL), „AZPETROL REFINERY” SRL (în prezent –  Bemol Refinery SRL).

Conform Acordului de Investiții și actelor normative menționate, Portul și terenul de amplasare aparțin Republicii Moldova, iar funcția de administrare operațională a activității în Port i-a revenit „Danube Logistics” SRL, care are calitatea de Investitor General și operator al  Portului (entitate juridică înregistrată în Republica Moldova) și care are dreptul de a amenaja, a administra şi a exploata teritoriul Portului Internaţional, inclusiv terminalul petrolier, terminalul de mărfuri, obiectivele auxiliare respective, precum şi de a crea, a deţine în proprietate şi a exploata infrastructura, în limitele Portului.

Potrivit informației prezentate de către BERD, începînd cu 7 mai 2021, Instituția financiară a devenit unicul beneficiar final al „Danube Logistics” SRL, operatorul Portului Internaţional Liber „Giurgiulești”, tranzacția în acest sens fiind realizată în afara RM.

În context, MEI menționează că în raporturile juridice dintre Guvernul RM și investitorul general „Danube Logistics” SRL (persoană juridică, rezidentă a RM, al cărui beneficiar final a devenit BERD, începînd cu 7 mai curent), nu au intervenit careva modificări ce lezează drepturile de proprietate ale statului asupra Portului și terenului de amplasare.

Rezultatele activității economice ale Portului sunt reflectate în Raportul privind activitatea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” pentru anul 2020, plasat pe pagina web a Ministerului.

Distribuie