Rectorii de la USM și UTM așteaptă confirmarea în funcție

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la procesul de confirmare a rectorilor aleși din cadrul Universității de Stat din Moldova și Universității Tehnice a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetări aduce la cunoștință publică următoarele.

 În luna decembrie a anului 2020 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Universității Tehnice a Moldovei au avut loc alegerile rectorilor. În ambele cazuri, concursurile au fost organizate și desfășurate de către Consiliile pentru dezvoltare strategică instituțională în condițiile Regulamentului – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 09/2015 în temeiul art. 103 alin. (3) lit. g), art. 104, alin. (1) lit. f) al Codului educației nr. 152/2014 și Regulamentele instituționale.

În urma finalizării exercițiului electoral la Universitatea Tehnică a Moldovei (10.12.2020) și la Universitatea de Stat din Moldova (16.12.2020, turul II), Consiliile pentru dezvoltare strategică instituțională respective au constatat și au validat rezultatele proceselor de alegere a rectorilor și au comunicat fondatorului la data de 11.12.2020 și, respectiv, 18.12.2020, în conformitate cu pct. 24 al Regulamentului-cadru menționat.

În perioada imediat următoare, din partea unor persoane fizice în adresa ministerului au parvenit câteva petiții prin care se contestă alegerile rectorului Universității de Stat din Moldova și ale rectorului din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Evidențiem, că contestaţiile cu privire la procesul de alegere a rectorului şi rezultatele alegerii acestuia se examinează de către Consiliul de etică şi management, potrivit pct. 25 al aceluiași Regulament.

Potrivit Regulamentului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1048/2015, în conformitate cu art. 108 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Consiliul de etică și management este o structură deliberativă independentă la nivel național și are obligația de a examina aspectele în legătură cu care a fost sesizat și a răspunde sesizării  în termen de 3 luni de la data primirii sesizării.

Consiliul de etică și management urmează să se pronunțe asupra tuturor contestațiilor menționate, care, în prezent, sunt în proces de examinare în conformitate cu cadrul legal.

Astfel, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării va avea posibilitatea de emitere a actelor de numire în funcții de rector ulterior examinării și emiterii hotărârilor Consiliului de etică și management, pe cazurile menționate în contextul alegerilor din decembrie 2020 la funcția de rector la Universitatea de Stat din Moldova și  la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Distribuie