Rectorii universităților și directorii colegiilor pedagogice susțin implementarea proiectului „Învățământul superior în Moldova”

Foto: mecc.gov.md

Prezentarea proiectului „Învățământul superior în Moldova”, finanțat de Banca Mondială; situația epidemiologică în rândul studenților și a cadrelor universitare; desfășurarea sesiunii de vară a examenelor – acestea și alte subiecte au fost discutate astăzi, 21 aprilie, de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Lilia Pogolșa, în cadrul unei ședințe online cu rectorii instituțiilor de învățământ superior și directorii colegiilor pedagogice.

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și un program specific care urmează a fi implementat în instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate în vederea abordării unora dintre cele mai urgente necesități în materie de orientare spre piața muncii. Acesta va fi implementat în perioada 2020-2025, valoarea creditului acordat de Banca Mondială pentru realizarea acestuia fiind de 35,7 mln. de euro. Scopul proiectului este îmbunătățirea orientării spre piața muncii a instituțiilor de învățământ superior și îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității.

Ministrul Lilia Pogolșa a menționat că implementarea proiectului „Învățământul superior în Moldova” va îmbunătăți calitatea mediilor de predare și învățare în cadrul instituțiilor de învățământ superior și a colegiilor pedagogice. De asemenea, oficialul a subliniat că mizează pe implicarea rectorilor și directorilor colegiilor pedagogice în realizarea cu succes a tuturor activităților demarate în cadrul proiectului.

În context, Nadejda Velișco, șef Direcție politici în domeniul învățământului superior a prezentat principalele activități care urmează a fi întreprinse în cadrul proiectului și anume: investiții în infrastructura universitară (laboratoare, centre de cercetare, medii de învățare etc.); elaborarea și punerea în aplicare a standardelor de calificare; îmbunătăţirea programelor de studii superioare şi a curricula universitară; înregistrarea ANACEC în EQAR drept dovadă a conformităţii programelor de studii superioare naţionale acreditate cu Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior etc.

În cadrul aceleiași ședințe, rectorii instituțiilor de învățământ superior au vorbit despre desfășurarea procesului educațional online, măsurile de protecție întreprinse de instituții în lupta contra COVID-19, dar și despre sesiunea de vară și demararea pregătirilor privind desfășurarea examenelor de licență și master.

Distribuie