Regimul de export a deșeurilor din Uniunea Europeană în Republica Moldova

Urmare a discuțiilor publice cu referire la regimul de export a deșeurilor din Uniunea Europeană în Republica Moldova și acțiunile Ministerului Mediului în relația sa cu autoritățile europene, comunicăm următoarele.

În conformitate cu legislația Uniunii Europene privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării, lista deșeurilor și țările în care acestea pot fi exportate, este supusă periodic evaluării  și modificărilor. Decizia Uniunii Europene de a include sau exclude anumite deșeuri se bazează și pe legislația națională a țărilor, privind regimul de import și prelucrare a acestora. În primăvara anului 2019, la comanda Comisiei Europeane a fost efectuat un studiu în vederea ajustării listei. La acel moment Republica Moldova a prezentat informația relevantă solicitată de către experți, dar, în procesul de compilare a listei, de către experții internaționali, a fost comisă o eroare și prevederile Legii 209/2016 privind deșeurile, care admit excepție la import în Republica Moldova pentru anumite categorii de deșeuri nu au fost incluse ca excepție în anexele III si IIIA la Regulamentul Comisiei Europene. Legea Republicii Moldova privind deșeurile stipulează că este interzis importul în Republica Moldova al deșeurilor şi reziduurilor de orice natură cu excepția categoriilor de deșeuri prezentate în anexa nr.7 care la rândul său prevede o listă de excepții, prin care și sticlă, carton și metal uzat.

La acel moment, informația pentru ajustarea Regulamentului (CE) nr. 1418/2007, a fost depusă de peste 80 state, și erori tehnice au fost comise printre altele în cazul Indiei, Belarus și Moldova. Regulamentul în cauză a intrat în vigoare în luna noiembrie 2021, moment în care a fost sistat exportul din Uniunea Europeană a anumitor categorii de deșeuri, inclusiv cele de metal uzat către țările cu care anterior exista o relație comercială pe acest segment. Având în vedere, semnalarea erorii comise de către mai multe țări, Comisia Europeană a solicitat acestora să adreseze o scrisoare oficială pentru a iniția procedura de rectificare a anexelor III și III A la Regulament Uniunii Europene nr 1013/2006.

În vederea asigurării corelării între legislațiile RM și a UE, a bunei funcționări a legislației naționale și efectuării ajustărilor în comun cu celelalte state, Ministerul Mediului a expediat scrisoare în adresa Comisiei Europene în vederea efectuării rectificărilor la anexele vizate.

Atragem atenția că Regulamentul Comisiei Europene prevede expres faptul că procesarea deșeurilor exportate din UE în Republica Moldova se face doar de companii care dețin o autorizație de mediu. Această autorizație se emite doar de către Agenția de Mediu din Republica Moldova. Acest fapt este prevăzut și în cadrul legislativ național – Legea nr.209/2016 privind deșeurile. Respectiv, companiile care nu se conformează cadrului normativ de mediu nu vor putea importa și procesa anumite categorii de deșeuri, chiar dacă rectificările la Regulamentul 1418/2007 vor fi aprobate de Comisia Europeană și exportul deșeurilor de metal feros vor fi permise. 

E de menționat, că legislația de mediu a Republicii Moldova reglementează procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sistemul de autorizații de mediu pentru toate activitățile, indiferent de originea metalului uzat, importat sau colectat pe teritoriul republicii.

Subliniem că la 14 iulie 2021, Comisia a adoptat o propunere pentru un nou mecanism de ajustare a frontierei la carbon, care va stabili un preț al carbonului pentru importurile de produse țintite (fier și oțel, ciment, îngrășăminte, aluminiu și producție de energie electrică). Acest mecanism va fi legat de industria din afara UE.

Distribuie