Republica Moldova – 20 de ani de la aderarea la Organizația Mondială a Comerțului

La 26 iulie, Republica Moldova marchează 20 de ani de la aderarea la Organizația Mondială a Comerțului (OMC). Republica Moldova și-a început procesul de aderare în anul 1993 și a finalizat procedurile de ratificare în anul 2001, devenind cel de-al 142-lea membru al OMC.

Aderarea la OMC de rând cu procesul de integrare europeană a reprezentat catalizatorul transformărilor și reformelor economice în tară.

Republica Moldova a îndeplinit în mare măsură obiectivele de bază stabilite, creând o economie orientată spre exterior, bine integrată la nivel mondial. A fost atins un nivel înalt de liberalizare a comerțului, inclusiv prin angajamente extinse asumate în comerțul cu bunuri (cu taxe obligatorii între 0-15%) și servicii (cu 147 de sectoare liberalizate din 155). Comerțului cu mărfuri a crescut considerabil datorită taxelor mai mici, a barierelor comerciale minime și a reglementărilor previzibile. Structura comerțului la fel s-a îmbunătățit datorită politicilor de diversificare a exporturilor atât în ​​ceea ce privește partenerii, cât și produsele. Comerțul cu servicii, in particular prin sectorul IT, la fel a crescut semnificativ și se dezvoltă in ritm dinamic, depășind inclusiv indicatorul de creștere al comerțului cu bunuri.

În calitate de membru a OMC, Republica Moldova a beneficiat și beneficiază în continuare de condiții de concurență echitabile, transparență, reducerea substanțială a tarifelor și a altor bariere ale comerțului și eliminarea tratamentului discriminatoriu în comerțul internațional. Republica Moldova participă activ în cadrul sistemului comercial multilateral, implementând cu succes Acordurile Organizației Mondiale a Comerțului, la care este parte.

Organizația Mondială a Comerțului contribuie, prin activitatea sa, la menținerea unui sistem comercial internațional reglementat. Prin intermediul negocierilor comerciale, OMC încearcă să minimizeze barierele în calea comerțului prin reducerea tarifelor și a măsurilor netarifare, cum ar fi restricțiile privind licențierea importurilor sau utilizarea măsurilor comerciale în scopuri protecționiste.

Distribuie