Republica Moldova a găzduit ședința comună a Guvernelor de la Chișinău și București

Guvernele Republicii Moldova și României s-au întrunit astăzi, într-o ședință comună, la Chișinău, în cadrul căreia cele două state au reconfirmat intențiile reciproce de dezvoltare a parteneriatului strategic și de a spori cooperarea bilaterală prin intermediul mai multor proiecte concrete în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

În deschiderea ședinței, prim-ministra Natalia Gavrilița l-a salutat pe prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, și membrii delegației de la București, mulțumind României pentru sprijinul constant oferit de-a lungul anilor cetățenilor Republicii Moldova: 

„Îmi doresc să transformăm fundamentul relației noastre – comunitatea de limbă, cultură și istorie – într-o comunitate a marilor proiecte concrete, iar astăzi, la finalul ședinței, vor fi semnate mai multe documente bilaterale, care acoperă o gamă largă de domenii importante. Am promis că vom construi noi poduri – fizice și virtuale – între cele două maluri ale Prutului, iată că ne ținem de cuvânt. Această dinamică este remarcabilă și reflectă preocuparea ambelor Guverne de a acorda agenda bilaterală la interesele cetățenilor”, a spus Natalia Gavrilița. 

În mod special, prim-ministra a apreciat decizia României de a acorda un grant în valoare de 100 milioane de euro Republicii Moldova. „Ne dorim să creștem calitatea vieții, îndeosebi în mediul rural, iar aceste fonduri vor putea fi utilizate pentru infrastructură locală, fie că vorbim de drumuri, școli sau rețele de alimentare cu apă”, a mai adăugat Natalia Gavrilița, precizând că, în premieră, Republica Moldova va semna astăzi un Acord de reducere a tarifelor de roaming cu un stat membru al UE, iar beneficiile acestei decizii vor fi resimțite de cetățeni. 

La rândul său, premierul României, Nicolae-Ionel Ciucă, a asigurat Guvernul de la Chișinău de implicarea totală pentru o cooperare consolidată în sectoarele cheie: 

„Ne bucură să vedem acum la Chișinău cea mai mare deschidere, înregistrată vreodată, în relația cu România. Aceste premise favorabile ne permit să construim o intensă și ambițioasă agendă bilaterală. În 2020, într-un an de criză, România a acordat asistență oficială pentru dezvoltarea Republicii Moldova în valoare record de 46.8 milioane euro. În ceea ce privește agenda europeană a Republicii Moldova, vă asigur că România va fi și mai departe susținătorul hotărât și vocal al dumneavoastră. Puteți conta pe întreaga deschidere și cooperare din partea instituțiilor României, atât de la București, cât și la Bruxelles”. 

Membrii Guvernelor au abordat în ședință mai multe subiecte precum: agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, aprobarea unei noi Agende de Asociere a Republicii Moldova cu UE pentru următorii 7 ani,  noul program de asistență macrofinanciară din partea UE pentru următorii 2 ani, în valoare totală de 150 milioane de euro, dar și modalitățile de conectare a Republicii Moldova la „Inițiativa celor Trei Mări”.

În cadrul ședinței comune a Executivelor au fost semnate 13 documente bilaterale, în conformitate cu Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare între Republica Moldova și România:
– Declarația comună a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului României privind consolidarea cooperării în domeniul economic și cel investițional.
– Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.  Banii, care vor fi accesați pe parcursul următorilor ani, vor putea fi utilizați pentru implementarea proiectelor în sectoarele cheie ale țării noastre, precum sectorul energetic, transport și infrastructură, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, sănătate, educație, și alte. Aceste investiții vor genera dezvoltarea economică a Republicii Moldova, noi locuri de muncă și oportunități de afaceri. Proiectele concrete care urmează să primească finanțare vor fi stabilite ulterior de către părți. 
– Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state.  Documentul stabilește prețuri mai accesibile pentru serviciile de roaming, precum și pentru apeluri internaționale ordinare. Astfel, pentru apelurile efectuate în roaming din România în Republica Moldova, tarifele vor scădea de cel puțin 10 ori, pentru apelurile primite în roaming în România din Republica Moldova nu va fi perceput tarif, iar pentru serviciile Internet utilizat în roaming în România, tarifele vor scădea de cel puțin 5 ori.
– Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Galați (România) – Giurgiulești (Republica Moldova).  Lucrările de consolidare a podului vor contribui la fluidizarea traficului între cele două state, asigurarea mobilității, precum și facilitarea comerțului pe piețele interne și internaționale. De asemenea, va fi sporit rolul Republicii Moldova în calitate de legătură între statele Uniunii Europene şi Comunitatea Statelor Independente.
– Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (Republica Moldova) – Ungheni (România).  Construcția podului va asigura mobilitatea cetățenilor, va conferi siguranță şi securitate traficului rutier și va impulsiona creșterea economică a regiunilor din apropiere, prin eliminarea constrângerilor transfrontaliere.
– Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova și Ministerul Energiei din România privind cooperarea în domeniul securității energetice. Documentul prevede stabilirea acțiunilor comune în scopul prevenirii și gestionării situațiilor de criză în aprovizionarea cu energie și/sau cu gaze naturale ale piețelor respective din România și din Republica Moldova. Părțile vor elabora în termen de șase luni Planul comun de acțiuni și măsuri de solidaritate în caz de criză energetică.

– Memorandumul de Înțelegere în domeniul transformării digitale între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României.

– Protocolul dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind colaborarea în domeniul învățământului militar. Documentul, încheiat pentru o perioadă de 10 ani, are drept scop dezvoltarea cooperării în vederea pregătirii personalului militar şi civil din domeniul apărării, prin participarea la programe de studii în instituțiile militare de învățământ din cele două state.
– Protocolul de colaborare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației al României pentru perioada 2022-2026. Prin acest protocol, România va oferi sprijinul în modernizarea sistemului educațional din Republica Moldova. Totodată, în următorii 4 ani, România va putea detașa anual, cadre didactice, de diferite specializări, pentru a activa în instituție de învățământ din Republica Moldova. De asemenea, ambele state vor oferi locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu/fără bursă în învățământul preuniversitar și superior.
– Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Documentul va spori colaborarea în diverse domenii privind transformarea digitală, precum: dezvoltarea serviciilor publice electronice; automatizarea proceselor administrative; interoperabilitatea sistemelor informatice între Moldova și România; recunoașterea reciprocă a semnăturilor electronice; implementarea platformelor și infrastructurilor digitale; securitatea cibernetică; facilitarea investițiilor și a antreprenoriatului inovativ în domeniul tehnologiei informației.
– Declarația comună a Ministrului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ana REVENCO și a Ministrului Afacerilor Interne din România, Lucian-Nicolae BODE privind cooperarea în domeniul afacerilor interne. Aceasta va contribui la promovarea inițiativelor bilaterale privind securitatea statelor și la aprofundarea cooperării în sectoarele prioritare de interes comun, precum și la realizarea obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova.

– Planul de Cooperare în domeniul formării profesionale al Ministerelor Afacerilor Interne din Republica Moldova și România pentru anul 2022. Va contribui la dezvoltarea cooperării bilaterale în ceea ce privește activitățile de instruire ale personalului MAI din Republica Moldova

–  Planul de acțiuni în domeniul justiției între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al României pentru perioada 2022-2024. Planul stabilește acțiuni comune în scopul prevenirii şi combaterii corupției şi criminalității organizate, precum și în vederea consolidării statului de drept și a reformei în domeniul justiției, ținându-se cont de experiența României în procesul de reformare a justiției în perioada de pre şi post aderare la Uniunea Europeană.

Distribuie