Republica Moldova a semnat Declarația de la Viena privind tranziția către o mobilitate durabilă

Foto: madrm.gov.md

În perioada 17-18 mai 2021, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului participă la cea de-a V-a Reuniune de nivel înalt privind Transportul, Sănătatea și Mediul a Programului Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite pentru Europa (CEEONU) și Organizației Mondiale pentru Sănătate (OMS).

Principalul rezultat al reuniunii ministeriale desfășurată on-line a fost semnarea „Declarației de la Viena: Dezvoltare mai eficientă datorită tranziției către mobilitate și transport nou, ecologic, sigur, sănătos și incluziv” și a primului master-plan paneuropean pentru promovarea ciclismului. Declarația de la Viena a fost semnată de Republica Moldova alături de alte 55 de state membre ale CEEONU și ale Regiunii Europene a OMS, reprezentanți ai Comisiei Europene organizații internaționale, interguvernamentale și neguvernamentale, mediul academic și alte părți interesate care lucrează în domeniul transporturilor, sănătății și mediului, pentru a dezvolta o nouă abordare a sistemelor de transport și mobilitate. 

Astfel, părțile semnatare s-au angajat să respecte recomandările pentru un transport durabil ecologic și sănătos, să inițieze politici pentru domeniul protecției mediului și să-și consolideze eforturile în vederea implementării Planului de lucru pentru perioada 2021-2025 al Programului paneuropean de transport, mediu și sănătate. 

Valentina ŢAPEȘ, Secretar de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a menționat în cadrul sesiunii „Neutralitatea climatică – provocarea pentru o mobilitate verde, sigură şi sănătoasă” că: „Deși Republica Moldova este responsabilă pentru mai puțin de 0,026% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, este afectată de încălzirea globală de rând cu toate țările. Republica Moldova a devenit a patra țară din lume care a prezentat a doua contribuție națională determinată (NDC) cu o țintă necondiționată a întregii economii a țării de  reducere a emisiilor de GES cu 70% în 2030. Pentru atingerea unor noi obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor de GES angajate în NDC2, Moldova trebuie să depună eforturi pentru o dezvoltare a neutralității climatice. În acest sens  a fost lansată actualizarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse până în 2030, care include o contribuție a sectorului transporturilor pentru atenuarea emisiilor GES de 52% comparativ cu anul 1990.  Atingerea acestor obiective de mediu și climatice vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor Republicii Moldova. Asigurarea populației cu servicii mai bune de transport public, va îmbunătăți accesul la locuri de muncă, la servicii sociale și va consolida conexiunile familiilor. Crearea unui mediu mai curat va avea un impact pozitiv asupra stării fizice a populației și va exercita o presiune mai mică asupra sectorului sănătății și a finanțelor publice.”

În cadrul Reuniunii au fost abordate provocările cauzate de impactul transportului asupra sănătății și mediului, precum și oportunitățile oferite de politicile de transport durabile, sănătoase și sigure pentru a atinge cele mai înalte niveluri de sănătate și bunăstare în regiune. Totodată, au fost puse în discuții și opțiunile de recuperare durabilă urmare a pandemiei cauzată de COVID-19. 

Notă: Conferința ministerială la nivel înalt are loc o dată la 5 ani, pentru a promova cooperarea intersectorială la cel mai înalt nivel în domeniile transporturilor, sănătății și mediului la nivel paneuropean. Scopul general este de a stabili etapele următoare de promovare a mobilității durabile.

Conform datelor statistice, sectorul transport este responsabil pentru 22% din emisiile de gaze cu efect de seră ale Republicii Moldova – al doilea după sectorul energetic. Sectorul transporturilor este principala sursă de poluare a aerului, în special în zonele urbane, reprezentând cel puțin 86% din emisiile totale. Municipiul Chișinău, în special, se confruntă cu o creștere substanțială a bolilor legate de poluarea aerului.

Distribuie