Republica Moldova și România au lansat un proiect comun de utilizare eficientă a biomasei vegetale

Republica Moldova și România au lansat un proiect comun de utilizare eficientă a biomasei vegetale. Proiectul transfrontalier „Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi produși din materii prime colectate de pe ambele maluri a Râului Prut” este realizat în cadrulProgramului Operațional Comun România – Republica Moldova și are drept scop eficientizarea utilizării biomasei vegetale, colectate de pe ambele maluri ale Prutului, pentru îmbunătățirea eficienței energetice în acord cu politicile de dezvoltare ale Uniunii Europene.

Evenimentul de lansare a avut loc on-line, în prezențaAmbasadorului  României la Chișinău, Excelența Sa, Daniel Ioniță, Secretarului de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, responsabil de politicile în sectorul zootehnic, Tatiana NISTORICĂ, responsabililor de proiect de la Universitatea Agrară din Moldova și de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, precum și a reprezentanților mediului de afaceri din domeniul brichetării și peletării biomasei.

În cadrul discuțiilor, Tatiana NISTORICĂ a transmis mulțumiri partenerilor de dezvoltare și părților implicate în realizarea proiectului, pentru suportul continuu oferit, exprimând încrederea că în urma implementării proiectului vor fi obținute rezultatele scontate.

„Proiectul ce este lansat astăzi reprezintă o platformă importantă de cooperare între Republica Moldova și România. Mizăm pe o dezvoltarea durabilă prin conjugarea eforturilor comune pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Activitățile planificate în cadrul acestui proiect vin să acopere necesitățile din sector, contribuind la stabilirea unei dezvoltări economice prin eficientizarea folosirii biomasei vegetale în scopuri energetice, dezvoltarea laboratoarelor de cercetare, utilizarea efectivă a resurselor și a potențialului științific cu impact economic în domeniul biocombustibililor solizi, atât în Republica Moldova, cât și în România. Schimbul de bune practici, efortul conjugat, preluarea experienței României în acest domeniu și împărtășirea experienței noastre va asigura atingerea rezultatelor pozitive, inclusiv prin angajamentele asumate de ambele țări”, a declarat Tatiana NISTORICĂ.

Notă: Proiectul transfrontalier „Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi produși din materii prime colectate de pe ambele maluri a Râului Prut” are o valoare de 200.000 de euro și a fost elaborat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova în comun cu Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”. Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional Comun România – Republica Moldova – unul dintre programele de cooperare transfrontalieră finanțate din Instrumentul European de Vecinătate (IEV), cu un buget de 81 milioane euro pentru perioada 2014- 2020. Programul vizează zona de frontiera dintre România şi Republica Moldova şi contribuie la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor Uniunii Europene și a celor din vecinătatea comunității europene.

Distribuie