Republica Moldova și România vor semna un acord bilateral de asistență tehnică și financiară

Cabinetul de miniștri a semnat proiectul Acordului dintre Republica Moldova și România privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat țării noastre de către România. 

Documentul are drept scop consolidarea relațiilor de colaborare dintre cele două state prin intensificarea cooperării în sectorul energetic, transport și infrastructură de transport, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice și infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii, independența mass-media, reforma administrației publice, afaceri interne, sănătate, educație, cultură și patrimoniu, cercetare și turism.

În aplicarea Acordului, România și Republica Moldova vor lua, de comun acord, măsurile necesare pentru realizarea proiectelor care să contribuie la: intensificarea cooperării,  dezvoltarea parteneriatului strategic pentru integrarea europeană și racordarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin intermediul României; promovarea procesului de reforme în spirit european și susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova; impulsionarea dezvoltării, reducerea disparităților economice și sociale, precum și creșterea rezilienței Republicii Moldova la factorii destabilizatori.

Acordul urmează a fi semnat în cadrul ședinței comune a Guvernelor Republicii Moldova și cel al României, care se va desfășura la Chișinău, pe 11 februarie 2022.

Distribuie