Republica Moldova va beneficia de suportul Franței pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a agriculturii

Republica Moldova ar putea beneficia de suportul Franței în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare în domeniul irigării și creării fâșiilor de protecție a câmpurilor. Un grup de experți ai Agenției Franceze de Dezvoltare, care se află într-o misiune în țara noastră, au avut, în acest sens, o discuție oficială cu Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile ȘARBAN, în după amiaza zilei de astăzi, la minister.

Vasile ȘARBAN a informat partea franceză despre prioritățile sectoriale pe termen scurt și mediu, precizând că: „Atenția Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare este focusată asupra implementării practicilor agricole prietenoase mediului, precum și asigurarea sectorului agroindustrial cu resurse de calitate înaltă. Astfel, în prezent punem accent pe elaborarea politicilor  ce ar asigura utilizarea eficientă a resurselor naturale, susținerea implementării agriculturii conservative și ecologice, modernizarea tehnicii agricole și sistemelor de irigare, curățarea albiilor râurilor și lacurilor de acumulare, aplicarea tehnologiilor îmbunătățite de cultivare și de păstrare a calității solului în formă naturală”.

Totodată, oficialul a precizat că, ministerul intenționează să extindă colaborarea cu partenerii de dezvoltare în vederea realizării schimbului de experiență și transferului de bune practici în scopul reabilitării sistemelor de irigare și plantării  fâșiilor de protecție a câmpurilor.

La rândul lor, reprezentanții Agenției Franceze de Dezvoltare au manifestat disponibilitate pentru cooperare  în vederea susținerii proiectelor din domeniul agricol ce ar spori eficiența irigării, măsurilor de protecție împotriva eroziunii solurilor și utilizării raționale a resurselor de apă.

Agenția Franceză de Dezvoltare a obținut recent, mandat de intervenție în Republica Moldova pentru susținerea proiectelor de dezvoltare în conformitate cu documentele de politici. La decizia autorităților franceze, domeniile principale de intervenție sunt: reîmpădurirea și irigarea; modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare; interconexiunile electrice și eficiența energetică în clădiri.

Distribuie