Reuniunea Panelului Parteneriatului Estic în domeniile cercetării și inovării

Foto: mecc.gov.md

Secretarul general al ministerului Anatolie Topală a participat la cea de-a 8-a Reuniune a Panelului Parteneriatului Estic în domeniile cercetării și inovării, în format de videoconferință.

Discuțiile la reuniune s-au axat pe perspectivele viitoare ale Parteneriatului Estic, în particular obiectivele Parteneriatului post-2020 privind cercetarea și inovarea, precum și evoluțiile în domeniul dat în țările PaE. De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat noul Program-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont Europa”.

Secretarul general al ministerului Anatolie Topală a prezentat experiența și realizările Republicii Moldova cu referire la specializarea inteligentă, provocările și perspectivele în acest sens.

Specializarea inteligentă este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare.

Menționăm că specializarea inteligentă rерrеzintă unа dintre prioritățile în domeniul сеrсetării și inovării la nivel național, fiind un obiectiv din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-202З aprobat рrin Ноtărârea Guvernului nr. 636/2019. Totodată, specializarea inteligentă este o acțiune inclusă în Programul național pentru cercetare și inovare pentru anii 2020-202З, саrе prevede identificarea nișelоr de specializare inteligentă а Republicii Moldova, pentru а рrоmоvа impactul сеrсеtării asupra economiei și societății.

Distribuie