Rezervația biosferei „Prutul de Jos”, inclusă în Rețeaua UNESCO, va activa în baza unui Regulament aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat Regulamentul de funcționare a Rezervației biosferei „Prutul de Jos”. Documentul va contribui la protecția speciilor de floră și faună și habitatelor acestora, efectuarea de cercetări în sistemul monitoringului global, armonizarea peisajelor geografice și folosirea lor durabilă în scopuri științifice, culturale, turistice, instructive și educaționale.

Astfel, regulamentul stabilește obiectivele, scopurile, competențele, bazele activității științifice și economico-financiare ale Rezervației. Aceasta este amplasată în lunca râului Prut, cuprinde o suprafață totală de peste 14,7 mii de hectare din 9 localități din raionul Cahul, inclusiv terenurile Ocolului Silvic Slobozia. Rezervația biosferei  „Prutul de Jos” a fost inclusă în Rețeaua Mondială UNESCO a Rezervațiilor Biosferei, recunoscută prin programul „Omul și Biosfera” (MaB), fiind aprobată  prin decizia Conferinței Părților UNESCO din 25 iulie 2018.

În cadrul ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, a menționat că, recent, Uniunea Europeană a  propus Republicii Moldova  un proiect,  în cadrul Programului EU4 Environment, privind susținerea activităților pentru dezvoltarea durabilă și protecția ecosistemelor naturale din cadrul Rezervației biosferei „Prutul de Jos”.

Pentru asigurarea funcționării Rezervației sunt necesare cheltuieli administrative în mărime de 7,1 milioane lei, iar în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 sunt planificate 4,2 milioane lei. Ministerul Finanțelor a dat aviz pozitiv la o eventuală rectificare a Legii bugetului de stat pentru 2021, privind alocarea mijloacelor financiare suplimentare.

Distribuie