Rezultatele admiterii la studii superioare în sesiunea de bază 2021

Sesiunea de bază a admiterii la studii superioare s-a încheiat, iar pentru acoperirea locurilor vacante în universitățile din țară a demarat sesiunea suplimentară de admitere, în perioada 16-26 august curent.

Astfel, urmare a sesiunii de bază a admiterii 2021, finalizată la 12 august, tabloul rezultatelor preliminare arată în felul următor:

Ciclul I – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 4170 de studenți (83%),  iar 840 de locuri bugetare au rămas vacante.

Ciclul II – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 2944 de masteranzi (96%), vacante rămânând 137 locuri bugetare.

Menționăm că Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare” și Academia de Administrare Publică, în sesiunea de bază au realizat complet Comanda de stat.

Astfel, constatăm că și în această sesiune de admitere, cele mai solicitate specialități și domenii de studii rămân a fi următoarele: Drept, Business și administrare, Finanțe, Design, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, Medicină, Stomatologie.

Cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile Științe exacte, Științe fizice, Ecologie, Științe ale educației, Inginerie, Științe agricole.

Totodată, precizăm că tinerii care încă doresc să aplice la studii superioare o pot face în sesiunea suplimentară de admitere, care a început în perioada 16-26 august 2021.

În această sesiune sunt oferite peste 300 de locuri bugetare la domeniile Științe ale educației, Științe fizice, Științe ale mediului la următoarele instituții de învățământ superior: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat ”B.P.Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Taraclia, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Comrat.

La fel, sunt propuse pentru sesiunea suplimentară cca 200 de locuri vacante la domeniile Inginerie și Tehnologii de fabricare și prelucrare la: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat ”B.P.Hașdeu” din Cahul.

În același timp, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova sunt oferite în sesiunea suplimentară cca 100 de locuri bugetare la Științe agricole, Silvicultură, Științe ale mediului, Arhitectură și construcții.

Menționăm că în sesiunea de bază a Admiterii 2021 (19.07.2021 – 12.08.2021), înmatricularea la ciclul I-studii superioare de licență s-a organizat la 169 de specialități, oferta fiind de 5040 locuri bugetare, iar la Master – 3081 de locuri finanțate din bugetul de stat, în 16 instituții publice de învățământ superior și 8 instituții private, inclusiv, 200 de locuri bugetare planificate Academiei de Administrare Publică pentru formarea personalului autorităților publice centrale și locale în cadrul studiilor superioare de master.

Comanda de stat 2021 la ciclul I, licență, și studii integrate susține prioritar domeniile: Științe ale Educației (1254 – 25% din totalul locurilor bugetare), Inginerie, Tehnologii și Arhitectură (1107 – 24%); Tehnologii ale informației și comunicațiilor (633 – 14%); Medicină (455 – 9,5%); Științe agricole și medicină veterinară (161 – 3,4 %).

Distribuie