Rezultatele desfășurării examenului de bacalaureat profesional, sesiunea 2021

Rezultatele examenului de bacalaureat profesional, sesiunea 2021 au fost discutate în cadrul ședinței deschise a Comisiei naționale pentru organizarea examenului de bacalaureat profesional, prezidată de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

Examenul de bacalaureat profesional a fost organizat în sesiunea 2020-2021 urmare a modificării Codului Educației prin Legea nr. 191 din 21 iulie 2017. Esența principală fiind oferirea dreptului de acces în învăţământul superior la o specialitate din domeniul studiat absolvenților programelor de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterţiară.

Ministrul Lilia Pogolșa a mulțumit președinților Centrelor de BAC profesional, dar și tuturor celor antrenați în procesul de organizare și desfășurare a examenelor de bacalaureat profesional pentru implicare, motivare și profesionalism.

Menționăm că din cei 563 de candidați înscriși pentru susținerea examenului de bacalaureat profesional, 542 au reușit să susțină examenul. Astfel, rata de promovare în sesiunea de bază a constituit 86,32 %, iar în sesiunea repetată- 83,58%.

Conform precizărilor enunțate în cadrul ședinței, este evidentă oportunitatea susținerii examenelor de BAC profesional în baza curricula și a planurilor de învățământ studiate, fapt demonstrat de creșterea ratei finale de promovare a BAC-ului profesional, care constituie 96,27 %, față de rata finală de promovare la examenul național de bacalaureat din anul 2021, sesiunea de bază, pentru elevii din colegii și centrele de excelență, care este de 43,53 %.

La ședință au fost puse în discuție și subiecte ce țin de organizarea sesiunii 2022 a examenului de BAC profesional, care urmează să fie susținută de circa 6000 de elevi. Astfel, una dintre prioritățile enunțate în acest sens este necesitatea capacitării sistemului educațional, asigurării infrastructurii digitale, formării cadrelor didactice și delegarea acestor competențe către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.

Totodată, în cadrul ședinței a fost oferită Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării președinților Centrelor de BAC profesional, autorilor programelor de examene și colaboratorilor Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE).

Distribuie