Rezultatele desfășurării sesiunii de bază a examenelor de bacalaureat profesional în învățământul profesional tehnic

Rezultatele desfășurării sesiunii de bază a examenelor de bacalaureat profesional pentru absolvenții programelor de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterţiară, au fost discutate în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru organizarea examenului de bacalaureat profesional, prezidată de ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

În debutul ședinței, ministrul Lilia Pogolșa a mulțumit managerilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic, directorilor Centrelor de BAC profesional și tuturor celor care au asigurat o bună desfășurare a sesiunii de bază, menționând că aceste eforturi conjugate au un singur scop, acela de a oferi elevilor din învățământul profesional tehnic dreptul de acces în învăţământul superior la o specialitate din domeniul studiat.

Precizăm că probele de evaluare în cadrul examenului de bacalaureat profesional au fost elaborate în conformitate cu Programele de examene având la bază materia studiată de către elevi.

Conform rezultatelor preliminare ale sesiunii de bază a examenelor de BAC profesional, din cei 552 de candidați, 487 de elevi au promovat examenele, constituind 88.22 %.

Menționăm că probele de examene s-au desfășurat în perioada 25 -29 iunie, anticipat acestor probe, au avut loc pretestările, în data de 16 și 21 iunie 2021.

În cadrul ședinței, participanții au mai discutat despre perioada de organizare a sesiunii suplimentare a examenelor de bacalaureat profesional pentru 65 de candidați, care urmează a fi desfășurată în data de 7 iulie.

Distribuie