SA „Apă-Canal Chișinău”, continuă primirea cererilor pentru încheierea contractelor individuale cu proprietarii de apartamente la bloc.

Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada 05 aprilie – 31 mai 2021, inclusiv, se instituie program special de activitate în cadrul subdiviziunilor structurale ale autorităților administrației publice locale a municipiului Chișinău. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban.

Potrivit documentului, conducătorii subdiviziunilor din cadrul Primăriei municipiului Chișinău vor asigura regim special de activitate, prin atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității unității, a cărui activitate necesită prezența obligatorie la locul de muncă, inclusiv prin organizarea muncii la distanță.

De asemenea, se recomandă conducătorilor subdiviziunilor structurale din cadrul APL, întreprinderi municipale, instituții bugetare și cele aflate la autogestiune din subordine, precum și preturilor de sector, să asigure regim special de activitate, prin alternarea muncii angajaților cu prezența la locul de muncă și de la distanță, pentru a minimiza cazurile de contaminare prin infecția COVID-19.

Totodată, informăm că accesul tuturor persoanelor în incinta Primăriei municipiului Chișinău, în perioada de referință se restricționează. Astfel, depunerea cererilor și eliberarea actelor solicitate de cetățeni se va efectua prin intermediul adresei de email: primaria@pmc.md și/sau prin adresă poștală: MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.  

Distribuie