Săptămâna Verde Europeană 2021 – „Zero poluare pentru oameni mai sănătoși și o planetă mai sănătoasă”

Foto: madrm.gov.md

Săptămâna Verde Europeană 2021, cel mai mare eveniment anual din calendarul de mediu al Europei, are tematica „Zero poluare pentru oameni mai sănătoși și o planetă mai sănătoasă”. În acest context, la Chișinău, a fost organizată o masă rotundă, ce a reunit reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, oficiali ai Ministerului Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, instituțiilor de mediu, reprezentanți ai societății civile (ONG-uri de mediu, EaP CSF) și a avut scopul de a prezenta situația privind starea mediului în țara noastră, inclusiv, provocările din domeniul mediului și prioritățile de viitor.

Participanții au discutat despre starea componentelor de mediu în Republica Moldova, proiectele de mediu și ambiția “zero poluare”, precum și despre angajamentele Republicii Moldova în cadrul Acordului de la Paris și NDC2. 

Ministrul Ion PERJU a vorbit în cadrul evenimentului despre politicile conexe protecției mediului, drept prioritate majoră pe agenda Guvernului, îndreptate spre realizarea complexă a măsurilor de protecție a mediului,  implementarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum și prevederile Strategiei de Mediu pentru anii 2014-2023 şi Strategiile sectoriale din domeniul protecției mediului.

„Intenționăm să promovăm în continuare dezvoltarea economică verde, să reducem emisiile, să minimalizăm și să reciclăm deșeurile, îmbunătățind progresiv eficiența resurselor pentru consum și producție și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului. Astfel, MADRM consideră oportună necesitatea continuării armonizării cu legislația UE a cadrului normativ privind privind gestionarea deșeurilor, tratarea apelor uzate,  substanțele chimice, protecția naturii și calitatea aerului; dezvoltarea cadrului normativ privind emisiile industriale; dezvoltarea Programului de gestionare a deșeurilor și a Planului de acțiune; finalizarea reformei instituționale din sectorul mediu; creșterea ponderii ariilor protejate pentru conservarea durabilă a biodiversității, crearea și stabilirea siturilor Emerald; consolidarea sistemelor de monitorizare a mediului – pentru a putea evalua în mod adecvat calitatea mediului și pentru a planifica acțiuni de îmbunătățire ulterioare; analiza taxelor de mediu pentru aplicarea adecvată şi corectă a principiului „poluatorul plătește” şi a răspunderii de mediu; preluarea şi aplicarea principiilor UE privind etichetarea ecologică, eco-inovarea, eficientizarea resurselor şi producerii mai pure; promovarea investițiilor ecologice în toate sectoarele economice”, a subliniat ministrul Ion PERJU.

 Săptămâna Verde a UE 2021 are obiectivul de a identifica acțiuni de redresare economică adecvate și eficiente, pentru a relua și revitaliza sectoarele afectate de pandemie.  

„Protecția mediului este un domeniu intersectorial, astfel „ambiția zero poluare pentru oameni mai sănătoși și o planetă mai sănătoasă”, poate fi realizată prin colaborare eficientă cu toate instituțiile responsabile, mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare, asociațiile obștești de mediu şi cetățenii, iar pentru a măsura și compara la nivel regional performanța dezvoltării economice verzi, este necesar să actualizăm şi să extindem lista indicatorilor de creștere verde existenți la nivel de țară”, a conchis ministrul Ion PERJU.

În contextul Săptămânii Verzi Europene, Comisarul European pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a menționat: „Comisia Europeană este în proces de adoptare a noului Plan de Acțiune al UE „Reducerea la zero a poluării aerului, apelor și solului”, drept parte componentă a Pactului Ecologic European. Scopul acestuia este simplu: zero poluare. Multe evenimente și conferințe din întreaga Europa reiau această tematică, reamintind cetățenilor necesitatea de a face eforturi pentru a asigura un mediu fără toxine. Sunt extrem de fericit că Republica Moldova se alătură Săptămânii Verzi Europene pentru al doilea an consecutiv. Este un semn clar că ideile noastre privind protecția mediului și sănătății sunt preluate nu doar de statele-membre ale UE, ci și de țările din vecinătate. Îmi pare bine, dar nu fiți surprinși întrucât Moldova este un partener-cheie al UE în cadrul Parteneriatului Estic. Ați demonstrat voința de a vă apropia de Uniunea Europeană și faceți eforturi constante, pentru a pune în aplicare instrumentul principal al cooperării noastre – Acordul de Asociere semnat de Uniunea Europeană și Republica Moldova, care include un șir de prevederi cu privire la protecția mediului, măsuri de prevenire și combatere a schimbării climatice. Transpunerea legislației UE în legislația Republicii Moldova deschide o perspectivă nouă, creează oportunități și, cel mai important, îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor. Sper că Republica Moldova împărtășește ambițiile UE în privința Pactului Ecologic European. Acțiunile de protecție a mediului, de conservare a biodiversității și de reducere a poluării nu sunt niciodată un cost. Investițiile în politicile ecologice sunt deosebit de profitabile. Ele necesită o viziune clară și un angajament solid, dar se răscumpără datorită locurilor de muncă create, unei economii în creștere și unor cetățeni mai sănătoși, oferind beneficii avantajoase grupurilor expuse riscului. Aceasta este ideea care stă la baza Pactului Ecologic European. Noi privim provocările legate de climă și mediu drept oportunități de creștere”.

La final, participanții au comunicat că, Săptămâna Verde Europeană și campania desfășurată a creat o oportunitate unică de a implica toate părțile interesate, instituțiile gubvernamentale, asociațiile obștești și cetățenii în activități privind modul în care pot acționa împreună pentru ca ambiția pentru o poluare zero, o dezvoltare economică verde și un mediu fără poluanți să devină o realitate.

Totodată, oficiali ai MADRM au mulțumit raportorilor pentru mesajul clar transmis, pentru evidențierea problemelor și posibilelor soluții și și-au exprimat recunoștința față de partenerii evenimentului și Uniunea Europeană pentru sprijinul oferit și suportul metodologic în desfășurarea Săptămânii Verzi Europene 2021 în Republica Moldova.

Notă: Prin cea de-a doua Contribuție Națională Determinată, anul trecut Moldova și-a asumat un obiectiv necondiționat crescut de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 70% sub nivelul din 1990 până în anul 2030, care ar putea fi redus în continuare la 88%, dacă Moldova reușește să mobilizeze sprijin tehnic, financiar și tehnologic. Pentru a atinge aceste obiective, suntem în proces de actualizare a Strategiei de dezvoltare a emisiilor reduse până în 2030 și a Programului de promovare a economiei verzi pentru 2022-2024, integrând prioritățile și țintele Pactului Verde European, trecând la economia circulară și achiziții publice verzi.

Distribuie