Se acționează pentru combaterea poluării cu plastic și microplastic în regiunea Mării Negre

Foto: madrm.gov.md

Organizația Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) a organizat astăzi, un seminar regional cu tematica: „Oportunitățile economice ale unei economii circulare: combaterea poluării cu plastic și microplastic în regiunea Mării Negre”.

Reuniunea factorilor de decizie a țărilor membre ale OCEMN a avut loc în regim online, iar scopul a fost de a identifica soluții și mecanisme de combatere a poluării cu materiale din plastic, prin prisma politicilor și strategiilor de mediu ale UE, precum și de a explora idei și proiecte de cooperare internațională în domeniul respectiv.

În cadrul discuțiilor, participanții s-au angajat să identifice modalitățile de promovare în continuare a utilizării economiei circulare în regiune.

La evenimentul, Republica Moldova a fost reprezentată de Secretarul de Stat al MADRM Maxim POPOV, responsabil de politicile în domeniul protecției mediului. În mesajul transmis tuturor participanților, oficialul și-a exprimat recunoștința față de președinția română a OCEMN pentru organizarea evenimentului și oportunitatea schimbului de experiență în domeniul protecției mediului cu țările din regiunea Mării Negre și a vorbit despre acțiunile Guvernului în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și prevederile tratatelor internaționale la care  este parte țara noastră.  

„În contextul priorităților actuale ale politicii de mediu la nivel național, aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” în iunie 2020 a marcat o schimbare pozitivă în promovarea prioritățile de mediu ale țării pe baza faptului că obiectivele și indicatorii cheie de mediu se referă la dezvoltarea economică ecologică, promovarea economiei circulare, a eficienței energetice, reducerea nivelului de poluare și a obiectivelor de dezvoltare durabilă din punct de vedere al mediului sunt printre angajamentele asumate în cadrul documentului. Moldova intenționează să consolideze și să dezvolte în continuare noi documente politice în domeniul protecției mediului, utilizării durabile, conservării și protecției resurselor de apă și râurilor mici, menite să îmbunătățească gestionarea, protecția și utilizarea resurselor de apă ale țării în contextul promovării dezvoltării durabile a creșterii albastre și pentru adaptarea la schimbările climatice, care în cazul resurselor de apă limitate este crucială pentru Republica Moldova”, a subliniat Maxim POPOV.

De asemenea, Secretarul de Stat a menționat că priorităților acordului european în Moldova, sunt integrate în continuare în versiunea actualizată a Strategiei de mediu 2030, a Programului pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova pentru 2021-2023 și a Legea privind deșeurile, iar în luna decembrie MADRM va iniția elaborarea unui nou program privind gestionarea deșeurilor, cu sprijinul proiectului regional EU4Environment.

„Guvernul Republicii Moldova își continuă acțiunile, pe baza priorităților Acordului de asociere, Legii privind deșeurile și documentelor strategice în domeniu. În acest context, menționăm că intenționăm să colectăm separat și să reciclăm în cele din urmă 30% din deșeurile de plastic generate în țară până la sfârșitul acestui an, conform obiectivelor naționale asumate. Astfel, sunt în curs de desfășurare măsuri practice în acest sens, prin implementarea de noi sisteme de gestionare a deșeurilor cu sprijinul UE și al BERD și stabilirea de parteneriate public-private cu companii de reciclare, precum și cu sprijinul societății civile profesionale. organizații, care lucrează în domeniul gestionării și valorificării deșeurilor în țara noastră”, a specificat Secretarul de Stat.

Distribuie