Selectarea persoanelor pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat

În conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat anunță selectarea pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice competente, certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către SFS.
Pentru participarea la concurs, se vor depune următoarele documente:
• cerere de participare;
• certificatul de competență a evaluatorului;
• scrisoare de intenție în care să fie indicate domeniile în care se dorește a exercita evaluarea bunurilor, specializarea evaluatorului, descrierea activităților de evaluare realizate anterior, alte informații la discreția solicitantului.
Cererea și documentele aferente urmează a fi prezentate în termen de pînă la 04.12.2020 inclusiv, la adresa SFS (mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, et.2.). Telefoane de contact 022-82-33-76, 022-82-33-59, 022-82-34-40.

Distribuie