Selectarea persoanelor pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat anunță selectarea pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice competente, certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către SFS.
Pentru participarea la concurs, se vor depune următoarele documente:
• cerere de participare (modelul se anexează);
• certificatul de competență a evaluatorului;
• scrisoare de intenție în care să fie indicate domeniile în care se dorește a exercita evaluarea bunurilor, specializarea evaluatorului, descrierea activităților de evaluare realizate anterior, alte informații la discreția solicitantului.
Cererea și documentele aferente urmează a fi prezentate în termen de pînă la 04.12.2020 inclusiv, la adresa SFS (mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, et.2.). Telefoane de contact 022-82-33-76, 022-82-33-59, 022-82-34-40.

Distribuie